Zastava Bosne i Hercegovine

POSTOJANJE PREKRŠAJNOG NALOGA KAO RAZLOG ZA VRAĆANJE SA GRANICE


Komunalna milicija, saobraćajna policija i “Parking servis” već više od godinu dana ne ostavljaju kazne za nepropisno parkiranje na šoferšajbnama automobila zbog čega mnogi građani tek na granici saznaju da imaju neplaćeni prekršajni nalog.

Tako je granična policija “skinula” jednog putnika iz aviona prošle nedelje zbog neplaćene kazne od 5.000 dinara dok su tokom leta čitave porodice u automobilima vraćane sa graničnih prelaza.

Izmenama Odluke o javnim parkiralištima("Sl. list grada Beograda", br. 12/2010 - prečišćen tekst, 37/2011, 42/2011 - ispr., 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 36/2017, 118/2018, 26/2019, 52/2019, 65/2020, 152/2020 i 9/2021) koje je usvojila u maju prošle godine, Skupština grada Beograda izmenila je način obaveštavanja vlasnika vozila o kazni nepropisnom parkiranju.

Od tada komunalna milicija, saobraćajna policija ili “Parking servis” ukoliko ne mogu na mestu prekršaja da uruče kaznu prekršiocu to čine isključivo slanjem prekršajnog naloga na kućnu adresu vlasnika vozila.

Ta činjenica uticala je da mnogi vlasnici vozila i ne znaju da imaju prekršajnu kaznu jer kad im je poštar dolazio “na vrata” nisu bili kod kuće ili nisu videli obaveštenje o tome u sandučetu.

Nešto slično se dogodilo čitaocu koji je saznao da je napravio prekršaj tek kad je u sandučetu našao obaveštenje Prekršajnog suda.

- Otac mi je dao bukvalno papirić na kome je stajalo obaveštenje da treba da odem u Prekršajni sud jer tamo imam sudsko pismo. Bio sam potpuno zatečen jer nisam znao o čemu se radi. Odmah sam pomislio da imam neku kaznu, ali nisam mogao da se setim nijednog prekršaja – naglašava čitalac.

Kako kaže, pre nego što je otišao u Prekršajni sud proverio je registar neplaćenih kazni.

- Na tom registru ukucao sam svoje ime, prezime i matični broj i izašlo je da imam kaznu od 5.000 dinara. Ali, nije pisalo kakav sam prekršaj napravio tako da i dalje nisam znao o čemu se radi. Kada sam otišao u Prekršajni sud rekli su mi da sam prekršaj napravio u Ustaničkoj ulici još 15. maja pošto sam se nepropisno parkirao i da mi je kaznu napisala komunalna milicija – ističe čitalac.

Sankciju je morao u celosti da plati.

- Nije postojala mogućnost da platim upola kaznu jer, kako su mi rekli, rok od osam dana je odavno istekao i sada je ovo izvršenje prekršajne kazne. Da sam znao da sam kažnjen sigurno bih platio upola manje u roku od osam dana, ali nisam dobio kaznu ni na kolima ni na kućnu adresu. Ispada da s vremena na vreme moram da proveravam registar neplaćenih kazni kako bih znao da li me je neko nekad kaznio ili ne – zaključuje naš čitalac.

Kako da znamo da li imamo prekršajni nalog ili ne, jedno je od pitanja sa kojim se u poslednje vreme najviše susreće predsednica Prekršajnog suda Olivera Ristanović. I potvrđuje da je to jedan od sve češćih problema građana.

- U nedelju je granična policija bukvalno odvela putnika sa aerodroma u stanicu policije jer je imao neplaćenu novčanu kaznu od 5.000 dinara, izrečenu prekršajnim nalogom, koji se od strane suda izvršava. Odmah je platio kaznu, a na osnovu uplate je povučen nalog dat policiji. Rekao je da bi platio ranije kaznu da je znao za nju. Čak se i setio prekršaja koji je napravio – ističe Ristanović.

Kako kaže, istog dana je sa aerodroma vraćen građanin kome je izdata opšta naredba za dovođenje.

- Na sreću ovog putnika, imali smo dežurnog sudiju koji ga je saslušao i on je nakon davanja iskaza mogao da napusti zemlju - apostrofira Ristanović.

Prethodnih meseci zabeleženi su još drastičniji slučajevi.

- Dešavalo se da čitava porodica krene kolima na letovanje u Grčku i bude zaustavljena na Preševu i vraćena zbog neplaćene kazne u jednom od 44 prekršajnih sudova u Srbiji. Ta porodica je onda morala, prvo, da pronađe sud u kome postoji kazna, pa tek onda da plati kaznu, kako bi na osnovu dokaza o plaćanju novčane kazne naredba bila opozvana – podvlači Ristanović.

Kako ističe, Prekršajni sud ne može da deli predmete prema visini novčane kazne koja se izvršava.

- Zakonska rešenja su jednaka bez obzira na visinu kazne, zbog čega sud ne gleda visinu kazne prilikom izdavanja naredbe policiji, jer onda ne bi izvršio nijednu naplatu - naglašava Ristanović.

Ona objašnjava da nadležne službe na dva načina informišu građane o prekršajnim nalozima.

- Ako saobraćajna policija, komunalna milicija ili “Parking servis” ne mogu lično da uruče prekršajni nalog prekršiocu onda to čine na kućnu adresu. To rade tako što njihove službe odštampaju prekršajni nalog sa sve fotografijama prekršaja i šalju ih u kovertama preko pošte na kućnu adresu prekršioca – podvlači Ristanović.

Na poleđini prekršajnog naloga su sve informacije o postupanju jasno naznačene i građani se čitanjem poleđine prekršajnog naloga mogu informisati o posledicama koje proizilaze iz plaćanja odnosno neplaćanja kazne, odnosno sa pravom da podnesu zahtev za sudsko odlučivanje.

Ukoliko prekršilac ili vlasnik vozila nije kod kuće poštar je u obavezi da još jednom u roku od 24 sata dostavi kovertu sa prekršajnim nalogom na kućnu adresu.

Ako opet ne nađe nikog poštar ostavlja obaveštenje u poštanskom sandučetu ili na vratima, a komunalna milicija, saobraćajna policija ili Parking servis smatraju nalog uručenim protekom roka od 15 dana od dana ostavljanja pisanog obaveštenja.

Od dana uručenja teče rok od osam dana za plaćanje polovine izrečene novčane kazne ili za podnošenje zahteva za sudsko odlučivanje mesno nadležnom prekršajnom sudu prema mestu izvršenja prekršaja.

- Ukoliko prekršilac u tih osam dana plati kaznu plaća upola manje. Po isteku tih osam dana prekršajni nalog, ukoliko nije podnet zahtev za sudsko odlučivanje, ide u Prekršajni sud na izvršenje, u visini izrečene kazne ili dela neplaćene kazne, koji može da naplati novčanu kaznu donošenjem rešenja skidanjem novca sa računa, rešenjem o kazni zatvora ili u krajnjem slučaju popisom imovine – naglašava Ristanović i dodaje da kad prekršajni nalog dođe u sud prekršilac ne može da plati upola manje kaznu.

Pošto se sve veći broj građana žali da nije obavešten o prekršajnim kaznama, ona ističe da je Prekršajni sud više puta ukazivao građanima da preko Registra neplaćenih novčanih kazni, unosom svojih ličnih podataka provere da li imaju neku neplaćenu novčanu kaznu kako bi izbegli svaku neprijatnost.

- Upravo iz navedenih razloga, Prekršajni sud u Beogradu je i resornom ministarstvu ukazao na potrebu da se u izvršenju u prekršajnom postupku omogući dostavljanje preko elektronske table, gde bi svaka stranka mogla da prati predmet koji je došao u sud. Živimo u elektronskom dobu, a način obaveštavanja nam je iz 19. veka – priznaje Ristanović.

Kako se građanima ne bi dogodilo neprijatno iznenađene da budu vraćeni sa granice zbog neplaćenog prekršajnog naloga, predsednica Prekršajnog suda Olivera Ristanović ima univerzalni savet.

- Svako pre puta u inostranstvo treba da putem interneta proveri na registru neplaćenih kazni da li ima neku sankciju. Ako ima kaznu treba da je plati da ga ne bi granična policija vraćala sa granice – savetuje Ristanović.

Podsećanja radi, građani kojima je “pauk” odneo vozilo mogu da se informišu o tome na sajtu “Parking servisa”.

Izvor: Vebsajt Kurir, 23.09.2021.
Naslov: Redakcija