Zastava Bosne i Hercegovine

TEKST NACRTA USTAVNOG ZAKONA ZA SPROVOĐENJE AMANDMANA I DO XXIX NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE – Tekst propisa utvrđen 21. septembra 2021. godine


Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na 60. sednici održanoj 21. septembra 2021. godine, utvrdio je tekst Nacrta ustavnog zakona za sprovođenje Amandmana I do XXIX na Ustav Republike Srbije, koji je dostavljen na mišljenje Venecijanskoj komisiji, u sledećem tekstu:

TEKST NACRTA USTAVNOG ZAKONA ZA SPROVOĐENjE

AMANDMANA I DO XXIX NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

Amandmani I do XXIX na Ustav Republike Srbije (u daljem tekstu: Amandmani) primenjuju se danom kada ih proglasi Narodna skupština ako u pogledu primene pojedinih Amandmana ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 2.

Sudovi i javna tužilaštva nastavljaju sa radom do usklađivanja sa Amandmanima prema propisima kojima su uređene njihove nadležnosti i organizacija, kao i položaj sudija i javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 3.

Zakon o sudijama, Zakon o uređenju sudova, Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o Visokom savetu sudstva i Zakon o Državnom veću tužilaca uskladiće se sa Amandmanima u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Amandmana.

Odredbe drugih zakona uskladiće se sa Amandmanima u roku od dve godine.

Član 4.

Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca biće konstituisani u skladu sa zakonima kojima se izbor njihovih članova i nadležnost usklađuju sa Amandmanima, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu tih zakona.

Predsednik Visokog saveta sudstva i predsednik Visokog saveta tužilaca bira se u roku od 15 dana od dana izbora svih članova Visokog saveta sudstva, odnosno Visokog saveta tužilaca.

Član 5.

Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca nastavljaju da obavljaju svoje funkcije u skladu sa zakonima koji su važili u vreme kada su izabrani.

Članovi postojećeg saziva Visokog saveta sudstva iz reda sudija i Državnog veća tužilaca iz reda zamenika javnih tužilaca nastavljaju da obavljaju funkciju kao članovi Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca u skladu sa Amandmanima, do isteka mandata na koji su izabrani.

Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca konstituisani su izborom ostalih članova u skladu sa Amandmanima i zakonom.

Član 6.

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Vlada i Narodna skupština nastavljaju da obavljaju svoje nadležnosti prema sudijama, predsednicima sudova, javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca koje imaju prema zakonima koji važe do konstituisanja Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca u skladu sa zakonima kojima se izbor njihovih članova i nadležnost usklađuju sa Amandmanima, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 7.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda i sudsko osoblje u Vrhovnom kasacionom sudu nastavljaju svoje funkcije i radni odnos u Vrhovnom sudu.

Zamenici Republičkog javnog tužioca nastavljaju svoju funkciju kao javni tužioci u Vrhovnom javnom tužilaštvu, a tužilačko osoblje u Republičkom javnom tužilaštvu, nastavlja radni odnos u Vrhovnom javnom tužilaštvu.

Član 8.

Sudije izabrane na stalnu funkciju do stupanja na snagu Amandmana nastavljaju da vrše svoju funkciju u sudovima za koje su izabrani.

Zamenici javnih tužilaca izabrani na stalnu funkciju do stupanja na snagu Amandmana nastavljaju da vrše svoju funkciju kao javni tužioci u javnim tužilaštvima za koja su izabrani.

Član 9.

Sudije i zamenici javnih tužilaca koji su pre stupanja na snagu Amandmana izabrani na funkciju od tri godine smatraju se danom stupanja na snagu Amandmana izabranim na stalnu funkciju sudije, odnosno javnog tužioca, o čemu odluku donosi Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca.

Narodna skupština nastavlja da bira sudije i zamenike javnih tužilaca po prvi put na te funkcije do konstituisanja novog saziva Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca, a novi sazivi Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca konstatuju da njihova funkcija postaje stalna.

Član 10.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda koji je izabran pre stupanja na snagu Amandmana nastavlja da vrši svoju funkciju kao predsednik Vrhovnog suda do isteka mandata na koji je izabran i može biti biran na funkciju predsednika Vrhovnog suda, u skladu sa zakonima kojima se njegov izbor usklađuje sa Amandmanima.

Predsednici sudova izabrani pre stupanja na snagu Amandmana nastavljaju da vrše svoju funkciju do isteka mandata na koji su izabrani i mogu biti birani na funkciju predsednika suda u istom sudu, u skladu sa zakonima kojima se njihov izbor usklađuje sa Amandmanima.

Republički javni tužilac koji je izabran pre stupanja na snagu Amandmana nastavlja da vrši svoju funkciju kao Vrhovni javni tužilac do isteka mandata na koji je izabran i može biti biran na funkciju Vrhovnog javnog tužioca, u skladu sa zakonima kojima se njegov izbor usklađuje sa Amandmanima.

Javni tužioci izabrani pre stupanja na snagu Amandmana nastavljaju da vrše svoju funkciju kao javni tužioci koji rukovode javnim tužilaštvom do isteka mandata na koji su izabrani i mogu biti birani na funkciju javnog tužioca koji rukovodi javnim tužilaštvom u istom javnom tužilaštvu, u skladu sa zakonima kojima se njihov izbor usklađuje sa Amandmanima.

Član 11.

Ovaj ustavni zakon stupa na snagu danom proglašenja na sednici Narodne skupštine.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 24.09.2021.