Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA: Novim odredbama predviđeno ukidanje potpunog i delimičnog lišenja poslovne sposobnosti i uvođenje instituta ograničene poslovne sposobnosti


Ministar za brigu o porodici i demografiju u Vladi Republike Srbije Ratko Dmitrović predstavio je neke od polaznih osnova na kojima će raditi Posebna radna grupa za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona.

Predsednik ove radne grupe, koja je održala prvu sednicu, je ministar Dmitrović, dok će tim telom, u svojstvu zamenika, rukovoditi državna sekretarka Ministarstva za brigu o porodici Milka Milovanović Minić.

Radnu grupu čine predstavnici više ministarstava, ustanova socijalne zaštite i civilnog sektora, predstavnici zaštitnika građana, poverenika za zaštitu ravnopravnosti, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Visokog saveta sudstva i drugih institucija.

Dmitrović je apelovao na članove Radne grupe da u budućem delovanju stalno na umu imaju izuzetno tešku demografsku sliku Srbije, odnosno da budućim izmenama Porodičnog zakona, osnaže tu osnovnu ćeliju društva.

Ministar je istakao da jedino snažna i mnogobrojna porodica može da zaustavi demografski sunovrat i da sada nisku stopu rodnosti u našem narodu podigne na viši nivo.

Sva prava pojedinca, od dece do staraca, moraju da budu zadovoljena i poštovana, ali u svemu tome ne sme da izgubi porodica, naglasio je on, podsetivši na to da je Porodični zakon u primeni od 1. jula 2005. godine.

On je ukazao na to da se ovim dokumentom uređuju brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime.

Prema njegovim rečima, izmene i dopune Porodičnog zakona unaprediće ostvarivanje prava deteta i poboljšati njegov položaj, kao i prava i položaj drugih članova porodice, posebno ukoliko im je potrebna pomoć i podrška države u oblasti porodičnih odnosa.

Dmitrović je naglasio da je polaznim osnovama predviđeno davanje mogućnosti detetu da izrazi svoje mišljenje u postupcima, bez obzira na njegov uzrast.

Predviđeno je redefinisanje mera preventivnog i korektivnog nadzora nad roditeljskim pravom, zatim ukidanje mogućnosti usvajanja deteta, čiji su roditelji lišeni poslovne sposobnosti, a ukida se i mogućnost sklapanja sporazuma o usvojenju između roditelja i budućih usvojitelja, precizirao je on.

Ministar je naveo da je novim odredbama predviđeno i ukidanje potpunog i delimičnog lišenja poslovne sposobnosti i uvođenje instituta ograničene poslovne sposobnosti.

uvodi se i definicija deteta u skladu sa Konvencijom o pravima deteta, ukidanje fizičkog kažnjavanja deteta kao vaspitnog sredstva roditelja kao i ukidanje maloletničkih brakova.

Prednacrtom je predviđeno i uvođenje obaveze nadležnih organa da prate izrečenu meru zaštite od nasilja u porodici, kao i definisanje pojma najboljeg interesa deteta.

Milovanović Minić je naglasila da izmene imaju za cilj izradu modernog zakona, usklađenog sa međunarodnim principima i standardima, dodavši da su one rezultat praćenja stanja i odgovor države na porast nasilja u porodici.

Ona je ukazala na to da su izmene rezultat praćenja stanja u vezi sa velikim brojem razvoda i sporova oko roditeljskog prava, porastom broja dece bez roditeljskog staranja, kao i potrebom njihove bolje zaštite u porodičnom okruženju i u hraniteljskim porodicama.

Navedene oblasti od suštinskog su značaja i u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i to u sklopu osnovnih prava koje reguliše Poglavlje 23 kao i u primeni različitih konvencija čiji je Srbija potpisnik, a pre svega Konvencije o pravima deteta i Konvencije o zaštiti osoba sa invaliditetom, rekla je Milovanović Minić.

Izvor: Vebsajt Vlade, 12.07.2021.
Naslov: Redakcija