Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLEĐA MANASTIRA HILANDAR: Rasprava traje do 30. jula 2021. godine


U postupku pripreme zakona kojim će se urediti način pružanja podrške i pomoći Republike Srbije očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar, Ministarstvo kulture i informisanja sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 30. jula 2021. godine.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja će analizirati sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

Svi zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: milos.gajic @kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, 11000 Beograd, ulica Vlajkovićeva broj 3.

Izvor: Vebsajt Ministarstva kulture i informisanja, 09.07.2021.
Naslov: Redakcija