Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE I O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZIKOM KONCENTRACIJE PO OSNOVU IZLOŽENOSTI BANKE ODREĐENIM VRSTAMA PROIZVODA: Preporuka Narodne banke Srbije o kreditnim olakšicama nije garancija za sve klijente da će ih i ostvariti. Zaposleni u državnom sektoru najlakše do nižih rata


Iako stručna javnost pozdravlja preporuku Narodne banke Srbije bankama koje posluju u Srbiji da odobre kreditne olakšice klijentima zbog problema koje je izazvala pandemija korona virusa, eksperti istovremeno strahuju da ona u praksi neće proizvesti veći efekat jer nije obavezujuća.

Narodna banka Srbije je naime donela odluke da poslovne banke u našoj zemlji mogu da odobravaju olakšice klijentima za sve kredite, izuzev stambenih i dozvoljenog minusa. Ta preporuka je svakako isplativa za klijente jer može da znatno umanji rate njihovih kredita i prolongira vreme vraćanja pozajmice koje su dobili od banaka. Odluka o tome nema obavezujući karakter tako da će na kraju banka biti ta koja će procenti da li će klijentu odobriti olakšice ili ne.

Đorđe Đukić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaže da će banka procenjivati da li da izađe u susret zahtevu klijenta ili ne prvenstveno od toga u kom sektoru je zaposlen i da li je dosad na vreme izmirivao svoje obaveze.

- Sasvim je sigurno da će banke procenjivati rizik koji sa sobom nosi odluka da se klijentu odobre kreditne olakšice. U slučaju da postoji opasnost da klijent izgubi posao usled krize zbog korona virusa ili da mu bude smanjena plata nerealno je očekivati da će banka odobriti olakšice. Isto tako, da li će one biti odobrene ili ne i te kako će zavisiti od toga da li je klijent uredan u servisiranju svojih obaveza. Odluka koju je donela Narodna banka svakako je dobra i primerena situaciji u kojoj smo se našli usled korona virusa. Kako stvari stoje banke će se najradije odlučivati da kreditne olakšice odobravaju onim klijentima koji su zaposleni u državnom sektoru. Jednostavno, država kao poslodavac redovno isplaćuje plate zaposlenima tako da tu ne postoji rizik da klijent neće moći da izmiri svoje obaveze - smatra Đukić.

Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja bankarskih klijenata "Efektiva", pak kaže da odluka Narodne banke Srbije predstavlja "samo lepu reklamu" za istu a da u praksi ona neće pomoći bankarskim klijentima da dobiju kreditne olakšice u novonastaloj situaciji vezanoj za epidemiju.

- Problem je u tome što ova odluka NBS nema obavezujući karakter. Ničim ne nalaže bankama da zbog korona virusa izađu u susret zahtevima klijenata kada je reč o olakšicama. Banke su te koje će odlučivati da li će produžiti rok za otplatu kredita na osnovu procene da li će klijent ostati bez posla ili će mu plata biti smanjena. Kada se uzme u obzir ova činjenica, lako je izvući zaključak da odluka NBS ne predstavlja nešto što bi pogodovalo interesima klijenata u uslovima krize nastale usled pandemije - smatra Gavrilović.

Izvor: Vebsajt Danas, G. Vlaović, 21.07.2020.
Naslov: Redakcija