Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Doneta Uredba o sadržaju, načinu izrade i obavezama subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja


Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o sadržaju, načinu izrade i obavezama subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Primenom ovog dokumenta obezbediće se neophodan nivo standardizovanih pristupa u formulisanju sadržaja, načinu izrade i primeni metodoloških pravila prilikom izrade svih procena rizika i planova zaštite i spasavanja.

Osnovna svrha standardizovanja jeste u stvaranju uslova za koordinirano i međusobno usklađeno funkcionisanje svih subjekata uključenih u ovaj sistem.

Privredna društva i druga pravna lica, koja su od posebnog značaja za privredu, naročito iz oblasti energetike i rudarstva, a koja imaju organizacione celine koje na prostoru čitave Republike predstavljaju objekte kritične infrastrukture, u obavezi su da izrađuju procenu i plan, što će obezbediti njihovo efikasno funkcionisanje.

Članovi Vlade doneli su odluku da se Sportska hala Atenica u Čačku otvori kao privremeni objekat za smeštaj i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19.

Medicinska sredstva, lekove, sanitetski materijal i drugu neophodnu medicinsku opremu i zaštitna sredstva za privremenu bolnicu obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Vlada je, imajući u vidu novonastalu zdravstvenu situaciju izazvanu koronavirusom, donela odluku da uputi donaciju Vladi Republike Srpske u vidu 10.000 PCR testova sa pratećim materijalima, za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19.

Izvor: Vebsajt Vlade, 23.07.2020.
Naslov: Redakcija