Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NOVI NACIONALNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE: Udruženje "Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije" podržava izradu programa


Udruženje "Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije" podržalo je inicijativu stručne grupe Vlade Republike Srbije da bude započeta izrada novog Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.

Kako je saopšteno, nacionalni program ima za cilj jačanje nadzora nad sivom ekonomijom i procesuiranja, unapređenje postupaka poreskog nadzora, fiskalno i administrativno rasterećenje odgovorne privrede, edukaciju i promociju legalnog poslovanja.

Udruženje je poručilo da se "rad na crno" se neće smanjiti sve dok se porezi i doprinosi na zarade drastično ne smanje, a poreski sistem ne harmonizuje u skladu sa ekonomskom moći poreskog obveznika.

Istakli su da rad Poreske uprave mora biti profesionalizovan, a servis lako dostupan, kao i da procedure moraju biti jednostavne i nedvosmislene, a da opterećenja koja trpi sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetnici budu umanjena.

Zatražili su i da bude sprečen nelegalni protok robe na carini, krađa struje, goriva, cigareta koji se plasiraju na crno bez naplate akcize i PDV-a.

Dodali su da je značajno zaustaviti malverzacije prilikom javnih nabavki, divlju gradnju i iznošenje novca iz zemlje bez naplate poreza na dobit.

Kako se navodi politika nadzora i kontrole poslovanja mora biti podsticajna, a ne represivna, a preduzetnicima i privrednim subjektima sa domaćim kapitalom treba obezbediti subvencije ili poreske kredite u jednakim iznosima koji se dodeljuju stranim investitorima.

Oni su ukazali da ako su obaveze prema državi ogromne, većina ljudi ih neće prihvatiti što dovodi do velikog broja neregistrovanih subjekata i zaposlenih na crnom tržištu, pa opterećenja trpe legalno registrovani.

Udruženje očekuje da Vlada posluša smernice domaćih preduzetnika i privrednika i da državni aparat počne da se ponaša kao partner domaćoj privredi.

Izvor: Vebsajt RTV, 24.05.2021.
Naslov: Redakcija