Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O AKCIZAMA: Menja se obračun akciza na jaka alkoholna pića, uvođenjem jedne akcizne kategorije za sva žestoka pića


Skupštinski Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, je prihvatio u načelu Predlog zakona o izmeni Zakona o akcizama.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija, Slavica Savičić, navela je da su razlozi za izmenu Zakona o akcizama dalje postepeno usaglašavanje u domenu politike akciza na jaka alkoholna pića sa standardima Evropske unije i stvaranje uslova za otvaranje pregovora o pregovaračkom Poglavlju 16.

Zakonska izmena se sastoji u tome da se menja način obračuna akcize na jaka alkoholna pića i to tako što se predlaže jedna akcizna kategorija za sva jaka alkoholna pića, umesto dosadašnjeg rešenja koje je predviđalo tri kategorije.

Iznos akcize na pivo i niskoalkoholna pića, kao i način obračuna akcize na ove proizvode - ostaju isti.

Prema direktivama EU, akciza na jaka alkoholna pića utvrđuje se po hektolitru čistog alkohola na 20 stepeni C i izračunava se na osnovu broja koji označava zapreminu alkohola.

Prema trenutno važećem zakonskom rešenju, akciza na jaka alkoholna pića obračunava se u zavisnosti od vrste pića, koja su podeljena u tri akcizne kategorije i to na rakiju od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda.

Akciza na njih je 136,62 dinara po litru. Na rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina akciza je 348,17 dinara po litru, a na ostala jaka alkoholna pića - 223,67 dinara po litru.

- Ovim predlogom, akciza na sva jaka alkoholna pića bi se plaćala u iznosu od 46.250 dinara na osnovicu koju čini jedan hektolitar čistog alkohola, meren na temperaturi od 20 stepeni, a obračunava se tako što se osnovica množi brojem koji označava zapreminu alkohola izraženog u hektolitrima u gotovom proizvodu - navela je državna sekretarka Ministarstva finansija.

Objasnila je da se predloženim rešenjem u potpunosti gubi razlika u fiskalnom opterećenju akciza plus PDV između različitih vrsta jakih alkoholnih pića, pod uslovom da sadrže isti procenat alkohola.

Navela je da se prilikom opredeljivanja predloženog zakonskog rešenje pošlo od toga da izmene imaju što manje uticaja na visinu javnih prihoda po osnovu akciza, pa bi tako preračunato opterećenje jednog litra pića koje sadrži 40 odsto alkohola - bilo 185 dinara, što je približno prosečnom iznosu akcize koji se sada naplaćuje po litru.

Izvor: Vebsajt Blic, Nikola Vojnović, 24.05.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija