Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Deo advokata nezadovoljan Nacrtom zakona, traže njegovo povlačenje i ukazuju da će samo bogati moći da tuže


Pristup građana sudu biće dodatno otežan, tužbe za koje nisu plaćene takse biće odbačene, a parnični postupci trajaće još duže. Ko je ranije podneo tužbu, a nije platio taksu, smatraće se da je od tužbe - odustao. Sve ovo će, prema rečima advokata Jelene Pavlović, biti posledice do kojih će dovesti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Advokati zato traže da se ovakav nacrt povuče iz dalje procedure.

"Ministarstvo pravde objavilo je Nacrt zakona, čija primena bi imala za posledicu da se građanima oteža pristup sudu, da tužbe za koje nisu plaćene takse budu odbačene, da banke ne moraju da dolaze na ročišta, a tužioci moraju, da se na sve odluke može uložiti revizija, što znači da bi se na okončanje postupka čekalo bar 15 godina…", navodi Jelena Pavlović, koja je tokom aprila 2019. učestvovala, u ime Udruženja CHF Srbija, u pregovorima sa državom o rešavanju problema građana zaduženih u švajcarskim francima.

Kada je reč o tužbama protiv banaka, najviše pažnje, prema njenim rečima, izazivaju odredbe da bi dužnik koji ima više tužbi morao banci kao drugoj strani da plati sve troškove postupka kao da je spor izgubio, dok bi mu samo u prvom postupku troškovi bili dosuđeni.

"Između ostalog, Nacrt zakona predviđa da bi građanin koji je pokrenuo više parničnih postupaka, na primer protiv banke, bio dužan da bez obzira na uspeh u sporu plati banci troškove u svim tim postupcima, osim u postupku koji je prvi pokrenuo, a izmena bi se primenjivala na sve parnice koje su u toku", pojašnjava Pavlović.

"Nacrtom zakona je predviđeno da se odredbe primenjuju i na parnice koje su u toku. A, to jednostavno rečeno znači – ako je neko nekada podneo tužbu, žalbu, odgovor na tužbu, a nije platio taksu, smatraće se povučenim. A takse u Srbiji su inače neprimereno visoke u odnosu na naš standard. Tako da bi taj uslov – plaćanje takse za pristup sudu – značio potpuno onemogućavanje svima, osim vrlo malom sloju bogatih, da dođu na sud", navodi Pavlović.

I to se, ističe, odnosi na bilo koju parnicu.

"Svaka taksa u parnicama u kojima sam učestvovala vezano za švajcarski franak, iznosila je 97.500 dinara. Osim za tužbu, isto toliko treba platiti na žalbu, pa na odluku u drugom stepenu", navela je Pavlović dodajući da se takse u proseku kreću od 30.000 do 97.500 dinara, koliko iznosi najveća taksa.

Kako ističe, sa ovakvim nacrtom ozbiljnog sistemskog zakona nije moguće raditi, jer bi doveo do nekih polovičnih rešenja, te advokati traže da se on potpuno povuče iz procedure.

"Mi jesmo za efikasnost sudstva, ali ove mere će napraviti još veću zagušenost i paralizaciju rada sudova", ukazala je Pavlović.

Ministarstvo pravde je saopštilo da se ministarka pravde Maja Popović sastala sa predsednikom Advokatske Komore Srbije Viktorom Gostiljcem povodom izraženog nezadovoljstva advokature Nacrtom zakona, koji je objavljen na sajtu Ministarstva pravde u postupku otpočinjanja javne rasprave.

"Ministarka pravde i predsednik Advokatske komore Srbije zajedničkim saopštenjem žele da potvrde da će se u daljim razgovorima između Ministarstva pravde i advokature razmotriti sve primedbe koje će biti dostavljene na tekst Nacrta zakona kako bi se došlo do zakonskih rešenja koja će biti u opštem interesu", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo i komora, dodaje se, postigli su saglasnost da se konsultativni proces, u kojem će i advokati i drugi zainteresovani izneti svoje primedbe, produži do postizanja konsenzusa o tekstu Nacrta zakona.

"Napominjemo da je javna rasprava o Nacrtu zakona tek otpočela a da je cilj izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku postizanje usklađenosti sa EU standardima, unapređenje efikasnosti pravosuđa, skraćivanje trajanja dugotrajnih postupaka, ravnomerna opterećenost sudova, stvaranje uslova za suđenje u razumnom roku, sve u skladu sa revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23 i Akcionim planom za unapređenje Srbije na rang listi Svetske banke", ističe se u saopštenju Ministarstva pravde.

Izvor: Vebsajt N1, Daniela Ilić Krasić, 24.05.2021.
Naslov: Redakcija