Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O ISTOPOLNIM ZAJEDNICAMA: Mišljenje Zaštitnika građana na Nacrt zakona


Zaštitnik građana pozdravlja rad na izradi Nacrta zakona o istopolnim zajednicama, propisa koji je u Republici Srbiji ranije predviđen strateškim dokumentima o prevenciji i zabrani diskriminacije, čime se naša zemlja približava većinskom krugu evropskih naroda koji su zakonski već regulisali ovu oblast. Ova institucija u svojim redovnim godišnjim izveštajima godinama ukazuje na potrebu pravnog regulisanja istopolnih zajednica, odnosno da se donese zakon kojim se uređuju istopolne zajednice i zakon kojim se uređuju pravne posledice prilagođavanja (promene) pola i rodnog identiteta.

Zaštitnik građana sagledao je tekst Nacrta zakona i dao određene sugestije i predloge u mišljenju na Nacrt zakona, koje je dostavio Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Iako je u Nacrtu zakona izričito navedeno da se istopolna zajednica, između ostalog, ne može sklopiti ako je jedno od lica mlađe od 18 godina, kao i ako je jedno od lica nesposobno za rasuđivanje, Zaštitnik građana je mišljenja da je potrebno razmotriti propisivanje starateljstva i hraniteljstva kao smetnji za zaključenje istopolne zajednice, kako bi se sprečila mogućnost zloupotrebe odnosa lične zavisnosti štićenika od staratelja, odnosno lica na hraniteljstvu od hranitelja. Takođe, Zaštitnik građana ukazuje da je potrebno razmotriti dodavanje novog člana nakon člana 23. Nacrta zakona, kojim će se propisati starateljstvo i hraniteljstvo kao osnovi ništavosti istopolne zajednice, u skladu sa predloženom dopunom člana 9. stava 1. Nacrta zakona i napred navedenim obrazloženjem u vezi sa pomenutom dopunom.

Zaštitnik građana je stava da ovim Nacrtom zakona nije na sveobuhvatan i precizan način regulisano ostvarivanje i zaštita prava deteta u istopolnoj zajednici. Zakonom pre svega nije regulisan uslov i način ostvarivanja prava partnera roditelja deteta da odlučuje o pitanjima koja bitno utiču na život deteta.

Takođe, Rešenje sadržano u članu 17. stav 3. Nacrta zakona može dovesti do pravne nesigurnosti s obzirom da propisuje obavezu dostavljanja izveštaja o registrovanoj istopolnoj zajednici diplomatsko-konzularnom predstavništvo zemlje čiji je partner strani državljanin, samo u situaciji ako je u toj zemlji zakonom uređena zajednica života lica istog pola i predviđen registar takvih zajednica. Naime, na ovaj način se isključuje obaveza dostavljanja izveštaja brojnim državama u kojima nije uređena zajednica života lica istog pola i predviđen registar takvih zajednica, što utiče na pravnu sigurnost, a naročito imajući u vidu da zaključenje istopolne zajednice dovodi do pravnih posledica. Zaštitnik građana je mišljenja da bi optimalnije rešenje bilo da se propiše obaveza dostavljanja izveštaja o registrovanoj istopolnoj zajednici diplomatsko-konzularnom predstavništvo zemlje čiji je partner strani državljanin u svim slučajevima, osim ukoliko partner koji je strani državljanin zahteva da se ovakvo obaveštenje ne dostavi.

Izvor: Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 20.04.2021.
Naslov: Redakcija