Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJI SPROVODE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: Rok za podnošenje prijava 21. maj 2021. godine


Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, JP 2/21 (u daljem tekstu: Javni poziv)

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:


• Info sesija povodom Javnog poziva za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, JP 2/21 održaće se u sredu 28. aprila u 10 časova preko on line aplikacije ZOOM. Zainteresovane jedinice lokalne samouprave za prisustvo info sesiji, mogu se prijaviti na i-mejl adresu: office@lokalnefinansije.rs (kopiju prijave, polje cc, poslati na adresu: fondee@mre.gov.rs), najkasnije do 27.4.2021. godine do 16 časova, tako što će u tekstu i-mejla poslati ime i prezime, radno mesto, naziv jedinice lokalne samouprave i i-mejl adresu na koju će biti prosleđen link za pristup sastanku;

• U okviru realizacije Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini (Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini, "Službeni glasnik RS", broj 9/21 i 32/21), koji sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike, gde je u poglavlju V. stav 4. predviđeno da će u toku 2021. godine biti raspisan javni poziv za jedinice lokalne samouprave za finansiranje projekata energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, raspisuje se Javni poziv radi dodeljivanja sredstava podsticaja za finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, koje sprovode jedinice lokalne samouprave, a u cilju ostvarivanja uštede energije i njenog racionalnog korišćenja, te smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte;

• Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave;

• Datum objavljivanja u dnevnom listu "Politika" 22. april 2021. godine.

• Rok za podnošenje prijava je 21. maj 2021. godine do 15 časova. Prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd i budu overene pečatom prijema do 15 časova, 21.maja 2021. godine.

• Odluka o izboru Programa biće objavljena na internet stranici Ministarstva, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

• Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu fondee@mre.gov.rs

Preuzmite:

Izvor: Izvor: Vebsajt Ministarstvo rudarstva i energetike, 22.04.2021.
Naslov: Redakcija