Zastava Bosne i Hercegovine

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Unaprediti evidentiranje ostvarivanja prava dovedenih i zadržanih lica na pristup braniocu


Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) je prateći ostvarivanje osnovnih prava zadržanih lica tokom poseta policijskim upravama i policijskim stanicama u njihovom sastavu uočio da postoji potreba za unapređenjem evidentiranja pristupa lica lišenih slobode braniocu. Ovo iz razloga što evidencije o dovedenim i zadržanim licima po pravilu ne sadrže sve podatke o ostvarivanju prava na pristup braniocu, odnosno podatke o tome da li je lice želelo da angažuje branioca po svom izboru, da li mu je određen branilac po službenoj dužnosti, kada je to zakonom obavezno i da li je obavljen neometan razgovor sa braniocem.

Potpuno evidentiranje ostvarivanja ovog prava bi podrazumevalo da se unose i podaci o braniocu, vremenu kada je kontaktiran, vremenu kada je pristupio dovedenom i zadržanom licu i vremenu kada je obavio razgovor sa licem.

Mogućnost da lica koja policija liši slobode imaju pristup braniocu predstavlja važan mehanizam zaštite od zlostavljanja. Postojanje te mogućnosti ima odvraćajući efekat od lošeg postupanja, a branilac je u situaciji da preduzme odgovarajuće radnje u zaštiti prava i interesa svog branjenika ukoliko uoči da je do zlostavljanja došlo.

Imajući u vidu navedeno, a u cilju unapređenja postupanja, NPM je Ministarstvu unutrašnjih poslova uputio preporuku da unapredi evidentiranje ostvarivanja prava dovedenih i zadržanih lica na pristup braniocu, tako što će preduzeti potrebne aktivnosti da se u zapisnik o zadržavanju lica, odnosno pregled podataka o dovedenom licu, unose podaci o tome da li je lice želelo da angažuje branioca po sopstvenom izboru, da li mu je određen branilac po službenoj dužnosti, kada je to zakonom obavezno i da li je obavio neometan razgovor sa braniocem, uz evidentiranje svih relevantnih podataka o ostvarivanju ovog prava: podataka o braniocu, vremenu kada je kontaktiran, vremenu kada je pristupio dovedenom i zadržanom licu i vremenu kada je obavio razgovor sa licem.

Preuzmite:

Izvor: Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 21.04.2021.
Naslov: Redakcija