Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UREDABA KOJE JE VLADA UZ SUPOTPIS PREDSEDNIKA REPUBLIKE DONELA ZA VREME VANREDNOG STANJA - Tekst propisa


Član 1.

Potvrđuju se sledeće uredbe koje je Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donela za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine:

1)         Uredba o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 31/20);

2)         Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 36/20);

3)         Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 38/20);

4)         Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 39/20);

5)         Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 43/20);

6)         Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 47/20);

7)         Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 49/20);

8)         Uredba o dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 53/20);

9)         Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 56/20);

10)       Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 57/20);

11)       Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 58/20);

12)       Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 60/20);

13)       Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 31/20);

14)       Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 38/20);

15)       Uredba o korišćenju finansijskih sredstava budžeta Republike Srbije za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 38/20);

16)       Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 38/20);

17)       Uredba o prekršaju za kršenje naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 39/20);

18)       Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 40/20);

19)       Uredba o dopuni Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 43/20);

20)       Uredba o izmenama Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 48/20);

21)       Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 59/20);

22)       Uredba o posebnim tehničkim zahtevima, standardima i primeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 41/20);

23)       Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 41/20);

24)       Uredba o dopuni Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 43/20);

25)       Uredba o ulaganju za vreme vanrednog stanja deviznih sredstava kojima upravlja Agencija za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS", broj 42/20);

26)       Uredba o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 47/20);

27)       Uredba o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 49/20);

28)       Uredba o dodatnom zaduživanju za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 uzimanjem kredita, emitovanjem državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu i davanjem garancija Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 52/20);

29)       Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 54/20);

30)       Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 57/20);

31)       Uredba o pomeranju roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 54/20);

32)       Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", broj 54/20);

33)       Uredba o dopunama Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", broj 60/20);

34)       Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/20);

35)       Uredba o organizovanju rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 54/20);

36)       Uredba o merama u drumskom saobraćaju za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 55/20);

37)       Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 55/20);

38)       Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 57/20);

39)       Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 57/20);

40)       Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 57/20);

41)       Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 57/20);

42)       Uredba o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 60/20);

43)       Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica ("Službeni glasnik RS", broj 60/20);

44)       Uredba o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 60/20).

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 200. stav 9. Ustava Republike Srbije, kojom je utvrđeno da kad mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava nije propisala Narodna skupština, Vlada je dužna da uredbu o merama odstupanja od ljudskih i manjinskih prava podnese na potvrdu Narodnoj skupštini u roku od 48 sati od njenog donošenja, odnosno čim Narodna skupština bude u mogućnosti da se sastane.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Polazeći od ocene da širenje na teritoriji Republike Srbije zarazne bolesti COVID-19, čiju je pandemiju proglasila Svetska zdravstvena organizacija, predstavlja javnu opasnost koja ugrožava opstanak države i njenih građana, kao i od toga da Narodna skupština nije bila u mogućnosti da se sastane, predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade 15. marta 2020. godine zajednički su doneli Odluku o proglašenju vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 29/20).

Saglasno ovlašćenju iz člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, Vlada je uz supotpis predsednika Republike, za vreme vanrednog stanja donela određeni broj uredaba kojima je propisala mere čije je propisivanje u nadležnosti Narodne skupštine.

S obzirom na to da je dalje širenje na teritoriji Republike Srbije zarazne bolesti COVID-19 ograničeno i da se nalazi pod kontrolom nadležnih zdravstvenih organizacija i državnih organa, te da su se s tim u vezi stekli uslovi da se Narodna skupština sastane, potrebno je da Narodna skupština potvrdi uredbe koje je Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donela za vreme vanrednog stanja.

Imajući u vidu to da su navedenim uredbama propisane mere koje se propisuju zakonom, neophodno je da se donese zakon kojim će Narodna skupština zauzeti stav o sadržini tih uredaba, odnosno kojim će saglasno Ustavu Republike Srbije potvrditi te uredbe.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Osnovno rešenje u Predlogu zakona sastoji se u tome što se u celini potvrđuju sve uredbe koje je Vlada je uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja (član 1. Predloga zakona).

Polazeći od ustavnih odredaba o vanrednom stanju koje nalažu hitnost u postupanju, u članu 2. Predloga zakona predviđa se stupanje zakona na snagu danom njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU I STUPANjE ZAKONA NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Ustavne odredbe o vanrednom stanju nalažu hitnost u postupanju, donošenju akata i njihovom stupanju na snagu, s obzirom na to da se radi o nadležnosti Narodne skupštine koju ona izvršava čim je u mogućnosti da se za vreme vanrednog stanja sastane.

Izvor: