Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Radi se na izmenama Zakona radi usklađivanja sa Poglavljem 6. Srbija će novim izmenama omogućiti da se evropska ekonomska društva mogu osnivati i u našoj zemlji, kao i da se uskladi evropska legislativa u definisanju privrednih društava


Ministarstvo privrede počelo sa radom na izmeni Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).

Javna rasprava o Nacrtu ovog dokumenta očekuje se krajem 2017. godine, a nakon toga će biti predat u skupštinsku proceduru.

"Radna grupa Ministarstva privrede počela je ovog meseca rad na izmeni Zakona radi usklađivanja sa Poglavljem 6. Javna rasprava će biti krajem godine, verovatno u oktobru ili novembru. Očekujemo da se novi zakon stavi u skupštinsku proceduru krajem godine", kaže v.d. pomoćnika ministra privrede Dušan Vučković.

U okviru Poglavlja 6, Srbiji predstoji usklađivanje u segmentima koji se tiču evropskog ekonomskog društva i transnacionalnih sporazuma. To znači, objašnjavaju stručnjaci, da će do sada, na primer, akcionarska društva biti drugačije definisana u privrednim registrima.

"Srbija će novim izmenama omogućiti da se evropska ekonomska društva mogu osnivati i u našoj zemlji, kao i da se uskladi evropska legislativa u definisanju privrednih društava", rekao je Vučković, objašnjavajući da su naše zakonske regulative u najvećoj meri usklađene sa evropskim pravilima.

Reč je o oblastima korporativnog prava, izmenama propisa o sedištu firmi, zatim o izmenama propisa koji bi trebali da omoguće da zaposleni u preduzećima dobiju mogućnost i da upravljaju tim preduzećem.

Usklađivanjem zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti privrednih društava, stvaraju uslovi za pravnu sigurnost, olakšice u poslovanju, jačanje finansijske discipline, što bi trebalo da ojača i stvori konkurentniju privredu.

U poslednja dva izveštaja za Srbiju, jedino za Poglavlje 6, Evropska komisija nije navela nijednu specifičnu preporuku.

Pravno nasleđe u vezi sa pravom privrednih društava uključuje pravila o osnivanju, registraciji, spajanju i razdvajanju kompanija u skladu sa standardima EU. Obavezna je i primena Međunarodnih računovodstvenih standarda, načina dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja i drugih pravila.

Izvor: Vebsajt RTV, 25.04.2017.
Naslov: Redakcija