Zastava Bosne i Hercegovine

MONEYVAL: Unapređene mere za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji


U skladu sa obavezama koje proističu iz članstva u međunarodnim organizacijama, Republika Srbija kontinuirano radi na unapređenju mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Nedavno objavljen izveštaj Komiteta eksperata Saveta Evrope MONEYVAL potvrđuje napredak Republike Srbije u ovoj oblasti.

MONEYVAL je pozitivno ocenio mere koje je Republika Srbija preduzela od novembra 2021. godine u cilju identifikovanja i procene rizika vezanih za digitalnu imovinu i aktivnosti pružalaca usluga povezanih sa digitalnom imovinom. Zahvaljujući takvom pristupu kao i preduzeti koraci za razmenu informacija sa drugim nadležnim organima, Srbija je postigla usklađenost svojih propisa i prakse u ovoj oblasti sa svih 40 međunarodnih preporuka, što je rezultat koji je ostvarilo još samo deset drugih jurisdikcija u svetu.

Komisija za hartije od vrednosti kao član radne grupe u okviru Procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine, dala je značajan doprinos ovim rezultatima kroz aktivnosti na unapređenju regulative i nadzora nad pružaocima usluga povezanih sa digitalnom imovinom kao i usklađivanje sa preporukom broj 15 FATF. Navedena preporuka odnosi se standarde za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma koje država treba da primene u vezi sa novim tehnologijama i digitalnom imovinom. Takođe, usvojena su podzakonska akta koja detaljno propisuju obaveze ovih subjekata u pogledu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a pored toga, Komisija je uspostavila sistem licenciranja i kontinuiranog nadzora nad ovim privrednim društvima.

Zbog visokog stepena usaglašenosti sa međunarodnim standardima, od Republike Srbije se više ne zahteva redovno izveštavanje u narednom krugu evaluacije.

Komisija nastavlja da intenzivno radi na daljem jačanju mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u svim segmentima finansijskog tržišta koji su u njenoj nadležnosti.

Za više informacija: Izveštaj Komiteta eksperata Saveta Evrope MONEYVAL


Izvor: Vebsajt Komisija za hartije od vrednosti, 21.03.2024.
Naslov: Redakcija