Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE: Vladi RS upućen predlog mera ekonomske politike


Privredna komora Srbije (PKS) uputila je Vladi Republike Srbije predloge mera ekonomske politike, a među njima je osnivanje garantnog fonda koji bi davao povoljne kredite privredi i produženje rokova za plaćanje računa za struju i gas za privrednike za 30 dana.

PKS je predložio da svi radnici za čijim angažovanjem u uslovima vanrednog stanja ne postoji potreba, dobiju minimalnu zaradu od oko 30.000 dinara, a da država privrednicima odobri olakšice za plaćanje poreza na zarade i pripadajućih doprinosa.

Kao prioritetna mera, istaknuto je osnivanje fonda koji bi pre svega, mikro, malim i srednjim preduzećima omogućio pristup povoljnim kreditima.

PKS je zatražio da država preuzme na sebe garanciju u visini od 50 odsto odobrenih sredstava po svakoj pozajmici, dok bi preostali deo rizika preuzeli kreditori.

"Predlažemo da se privrednim subjektima produže rokovi plaćanja ka javnim preduzećima Srbijagas i Elektroprivreda i drugima koji pružaju javno-komunalne usluge za mesec dana, na već ugovoreni datum dospeća obaveza", zatražili su iz PKS.

Vladi predlažu i da donese akt kojim će omogućiti rasterećenje naknade zarade koju poslodavci budu isplaćivali zaposlenima za čijim radom neće postojati potreba za vreme trajanja vanrednog stanja.

Poslodavci bi bili u obavezi da obračunaju i plate porez i sve doprinose, a potom bi u roku koji odredi VS, 15 ili 30 dana od isplate podnosili zahtev za povraćaj plaćenog poreza na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

U Privrednoj komori apeluju na Vladu da razmotri mogućnost da za najugroženije delatnosti, pre svega turizam, ugostiteljstvo i putnički saobraćaj, u potpunosti preuzme na sebe trošak zarada zaposlenih za čijim radom neće postojati potreba tokom vanrednog stanja i u periodu od 90 dana od njegovog ukidanja.

Jedna od preporuka je i da Republički fonda za zdravstveno osiguranje finansira naknadu zarade svih zaposlenih koji budu na bolovanju zbog virusa korona, kako usled karantina, tako i zbog bolničkog lečenja.

Izvor: Vebsajt Blic, 24.03.2020.
Naslov: Redakcija