Zastava Bosne i Hercegovine

UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA: Kontrolisati postupanja pojedinih sudova i tužilaca


Udruženje sudija i tužilaca Srbije saopštilo je da je, prema njihovim podacima, u Srbiji do sada korona virusom zaraženo dvoje sudija.

Sudija iz Zaječara je hospitalizovan, dok se sudija iz Vranja leči u kućnim uslovima, navodi se u saopštenju tog strukovnog udruženja.

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) pozvalo je Državno veće tužilaca (DVT) i Visoki savet sudstva (VSS) da hitno provere postupanje pojedinih predsednika sudova i javnih tužilaca u vreme vanrednog stanja, tvrdeći da ne postupaju po preporukama nadležnih organa za organizaciju rada, kao ni po preporukama Vlade.

Zbog toga UST traži od ovih najviših pravosudnih organa da formiraju komisije koje će pratiti ispunjenje preporuka Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužilaštva u pogledu minimuma rada, kao i mere Vlade za sprečavanje širenja virusa.

Takođe apeluju na VSS i DVT da omoguće da se maksimalno zaštite zdravlje i životi funkcionera i svih zaposlenih u pravosudnim organima, kako bi postojeći, ograničeni ljudski resursi, bili pravilno raspoređeni i operativni tokom čitavog vanrednog stanja, kako bi garantovali vladavinu prava i zaštitu društva u celosti u ovoj osetljivoj situaciji.

UST je ukazalo da mu se u kontinuitetu obraćaju sudije, tužioci, sudijski i tužilački pomoćnici, zapisničari i referenti sa teritorije čitave zemlje, ukazujući da pojedini predsednici sudova i javni tužioci ne postupaju po uputstvima, te da insistiraju da se postupa u nesmanjenom obimu i preko nužnog minimuma procesa rada koji je uveden.

Takođe, kako navodi UST, oni zahtevaju postupanje po predmetima koji nisu hitni i preteći sankcijama nakon kvartalnih izveštaja o radu.

Na ovaj način, kako upozorava UST, stvara se opasnost da u kratkom vremenskom periodu u slučaju naglog širenja virusa, ovi pravosudni organi bez ikakve potrebe ostanu bez ljudstva i praktično onemogućeni da iznesu teret posla.

"Ovde posebno treba imati u vidu prirodu krivičnih dela koja su ovih dana aktuelna u praksi, odnosno da kontakt između lica koja su napustila samoizolaciju i koja su potencijalni nosioci virusa sa nosiocima pravosudnih funkcija i državnim službenicima i nameštenicima u sudovima i tužilaštvima postaju svakodnevnica, pri čemu je mogućnost širenja virusa potrebno smanjiti na minimum", navodi UST.

Ovo strukovno udruženje pozdravilo je napore koje su u cilju nesmetanog funkcionisanja pravosudnog sistema uložili Predsednik Republike Srbije, Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Republički javni tužilac, obezbeđujući potrebnu zaštitnu opremu i uređujući svojim uputstvima postupanje sudova i tužilaštava tokom vanrednog stanja.

Izvor: Vebsajt RTV, 24.03.2020.
Naslov: Redakcija