Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUALNOM OBRAZOVANJU: Prijemni ispiti, za učenike koji žele da pohađaju škole uključene u dualno obrazovanje, biće organizovan u isto vreme kada i ispiti za talentovanu decu


Za učenike koji žele da pohađaju škole uključene u dualno obrazovanje, prijemni ispiti biće organizovan ranije, odnosno u isto vreme kada i ispiti za talentovanu decu. Ovo podrazumeva jedna od novina u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, koji je usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

- Đaci će imati priliku da se u predroku opredele i pokažu šta žele - rekla je Gabrijela Grujić Garić, pomoćnik ministra prosvete zadužena za dualno i preduzetničko obrazovanje.

U Ministarstvu kažu da će prijavljivanje učenika za dualne obrazovne profile pre obavljenog završnog ispita doprineti promociji dualnog obrazovanja, po kome đaci mogu da steknu veća praktična znanja jer uče i u kompanijama.

U Ministarstvu prosvete kažu da je Zakon izmenjen i zbog definisanja razlike između praktične nastave i profesionalne prakse.

- Razlika se ogleda kako u fondu sati praktične nastave i učenja kroz rad, tako i u načinu realizacije i saradnje sa kompanijama. Praktična nastava i profesionalna praksa ostvaruju se u školi, kod poslodavca ili kombinovano, u skladu sa planom i programom nastave i učenja, a u obimu do 25 odsto. Učenje kroz rad odvija se samo kod poslodavca, od 20 do 80 odsto od fonda časova stručnih predmeta - pojašnjavaju u Ministarstvu.

Izmenama ovog propisa, u dualno obrazovanje uključeni su i državni organi - Ministarstvo odbrane i MUP. Predviđena je i veća bezbednost učenika.

Izmene i dopune takođe omogućavaju učeniku da, ukoliko je onemogućeno učenje kroz rad u toku školovanja po dualnom modelu, svoje školovanje može da nastavi u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odnosno škola obezbeđuje uslove da učenik završi srednju školu.

Izmenama zakona zabranjeno je učenje kroz rad u periodu od 22 do šest časova.

Prema podacima Ministarstva prosvete, ove školske godine 72 srednje stručne škole realizuju 35 dualnih profila. Blizu 2.600 učenika upisalo je prvi razred po dualnom modelu, a ukupno je na ovom sistemu školovanja 7.000 učenika u 104 škole. Do sada je oko 400 kompanija akreditovano za izvođenje nastave ili je u postupku akreditacije sa 953 licencirana instruktora.

Izvor: Vebsajt Novosti, Lj. Begenišić, 22.01.2020.
Naslov: Redakcija