Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KAMATA "VAN DOHVATA RUKE" I UTANJENA KAPITALIZACIJA

KONSOLIDOVANI PORESKI BILANS ZA 2013. GODINU: • Povezana pravna lica - obveznici poreza na dobit pravnih lica imaju mogućnost korišćenja privilegije poreske konsolidacije pod uslovima propisanim Zakonom

NERADNI DANI POVODOM SRETENJA - DANA DRŽAVNOSTI

NOVI UPLATNI RAČUNI U SKLADU SA IZVRŠENIM IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - PRIMENA OD 1. JANUARA 2014. GODINE

OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2013. GODINU

OPOREZIVANJE UVOZA DOBARA POREZOM NA DODATU VREDNOST: • Način oporezivanja, pravo na odbitak prethodnog poreza i poreska oslobođenja kod uvoza dobara

ZARADE: OBJAVLJENI PODACI ZA DECEMBAR 2013. GODINE

ZARADE: PODACI O IZNOSIMA ZA ODREĐENA LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH I OSTALIH FIZIČKIH LICA NA BAZI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM U DECEMBRU 2013. GODINE
NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. FEBRUARA 2014. GODINE
NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. FEBRUARA 2014. GODINE

NOVE OSNOVICE NA KOJE SE OBRAČUNAVA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA DOBROVOLJNO UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE OD 1. FEBRUARA 2014. GODINE

NOVE OSNOVICE NA KOJE SE OBRAČUNAVA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA DOBROVOLJNO UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE OD 1. FEBRUARA 2014. GODINE

OTKUPNA CENA STANA ZA ZAHTEVE PODNETE U JANUARU 2014. GODINE

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PAUŠALNI PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA 2014. GODINU

PORESKE POSLEDICE POVEZANOSTI PORESKIH OBVEZNIKA

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT PRELASKA S PROSTOG NA DVOJNO I S DVOJNOG NA PROSTO KNJIGOVODSTVO U 2014. GODINI

Izvor: Paragraf Lex