Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Oglas za izbor predsednika Osnovnog suda u Pančevu. Rok za prijavu 6. decembar 2021. godine


Visoki savet sudstva na osnovu člana 47, a u vezi sa članom 80. stav 1. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), člana 10. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), oglašava izbor predsednika za:

Naziv suda

I

  • Osnovni sud u Pančevu

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane članom 69. Zakona o sudijama da podnesu prijavu.

 Uz prijavu na oglas potrebno je da kandidat dostavi ličnu i radnu biografiju. Kandidat za predsednika suda dostavlja i pisani program rada u kome iznosi svoje viđenje problema o funkcionisanju suda, način rešavanja problema i ideje za unapređenje rada suda.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku RS”.

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: “Oglas za izbor predsednika suda”.

Tekst oglasa je objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 109/21 od 19. novembra 2021. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 6. decembar 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 22.11.2021.
Naslov: Redakcija