Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU: Predviđeno povećanje neoporezivog dela zarade na 18.300 dinara


Vlada Republike Srbije predlaže smanjenje poreskog opterećenja zarada, pa je planirano da njihov neoporezivi deo umesto 16.300 bude 18.300 dinara od početka naredne godine, navodi se u Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu.

Napominje se da se gubitak prihoda opšte države na osnovu te mere u 2021. godini procenjuje na oko 8 milijardi dinara. Dodaje se da je direktan gubitak budžeta procenjen na 1,3 milijardi dinara, gubitak lokalnog nivoa vlasti na 4,1 milijardu, a ostatak se odnosi na prihode fondova obaveznog osiguranja.

Ocenjuje se da direktan uticaj na prihode državnog budžeta nije značajan, ali se preko rashodne strane, putem transfera drugim nivoima vlasti odražava na rezultat.

Očekuje se da mera u narednoj godini smanji poresko opterećenje prosečne neto zarade za 0,5%.

Vlada Republike Srbije navodi da je porez na dohodak projektovan u iznosu od 73,3 milijarde dinara, kako i da je on 10,2% veći u odnosu na procenjeni iznos u 2020. godini.

Dodaje se i da učešće poreza na dohodak u 2020. godini iznosi 5,5% u ukupnim budžetskim prihodima i raste u odnosu na prethodnu godinu.

Naglašava se da je rast uslovljen odlaganjem uplate poreskih obaveza iz 2020. godine i njihovim prenošenjem u 2021. godinu.

Tokom pregovora sa Vladom Republike Srbije, sindikati su očekivali da će nova minimalna zarada, uz povećanje neoporezivog dela zarade i olakšice za poslodavce biti oko 34 hiljade dinara, ali je ipak na kraju odlučeno da novi minimalac bude 32.126 dinara, što predstavlja rast od 6,6 odsto.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 23.11.2020.
Naslov: Redakcija