Zastava Bosne i Hercegovine

PLAN OTKLANJANJA POSLEDICA U RADU SUDOVA NAKON OKONČANJA PROGLAŠENOG VANREDNOG STANJA I ODLUKA O VANREDNIM MERAMA ZAŠTITE STANOVNIŠTVA ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA COVID 19: Radna grupa ima zadatak da odredi mere za ubrzanje sudskih postupaka da bi se do kraja godine normalizovalo stanje u sudovima, a broj predmeta smanjio na nivo od 2019. godine


Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda (VKS) i Visokog saveta sudstva (VSS) Dragomir Milojević doneo je Plan za otklanjanje posledica u radu sudova nakon okončanja vanrednog stanja i odluka o vanrednim merama zaštite stanovništva zbog epidemije korona virusa.

Plan koji predviđa niz opštih, pojedinačnih i posebnih mera treba da se izvrši do kraja godine, a sprovešće ga Radna grupa, koja najpre ima zadatak da odredi mere za ubrzanje sudskih postupaka da bi se do kraja godine normalizovalo stanje u sudovima, a broj predmeta smanjio na nivo od 2019. godine, navodi se u Planu koji je objavio Visoki savet.

Radna grupa, koju je osnovao Milojević, uz podršku projekta "EU za Srbiju - podrška VKS" i projekat USAID - "Vladavina prava", takođe će utvrditi potrebu za nabavkom zaštitne opreme u sudovima, organizaciju administrativnog rada od kuće ili smenski rad.

U Planu je pored ostalog naglašeno da rad na izvršnim predmetima treba da bude organizovan u saradnji s projektom "EU za Srbiju - podrška VKS", a oni predmeti u kojima se primenjuju sistemska rešenja iz Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019) iz avgusta 2019. godine, treba da budu rešeni do kraja ove godine.

Plan predviđa i pojedinačne mere predsednici sudova mogu da sprovedu radi otklanjanja posledica koje je donela epidemija Covida 19, a one se tiču unutrašnje organizacije rada sudova.

VKS je ukazao potrebu da prednost u rešavaju treba da imaju hitni, prioritetni i stari predmeti, ali i takozvani repetitivni predmeti u sudećim materijama.

Milojević je sugerisao je da se korišćenje elektronskih oglasnih tabli i elektronska prodaja u izvršnim postupcima organizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde u skladu za Zakonom o izvršenju i obezbeđenju("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje i 54/2019).

U cilju realizacije Plana do kraja godine, radna grupa će obići sudove koji imaju najveći broj nerešenih predmeta u oktobru i novembru, a to su: osnovni sudovi u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom sadu, Mladenovcu, Čačku, Novom pazaru, Smederevu, Vranju, Kraljevu i Kruševcu.

Radna grupa će obići i više sudove u Beogradu, Novom Sadu Kragujevcu i Nišu.

U ovom dokumentu ukazano je da su u prvom polugođu ove godine sudovi u Srbiji primili manje predmeta nego u istom periodu prošle godine, ali i da je manje predmeta rešeno jer sudovi praktično nisu radili za vreme vanrednog stanja od 15. marta do 11. maja.

Međutim u saopštenju VSS se ukazuje da je ukupan broj nerešenih predmeta smanjen u odnosu na broj predmeta na kraju 2019. godine.

Broj nerešenih predmeta je isti ili nešto veći jer su ročišta odlagana, a posle ukidanja vanrednog stanja bilo je potrebno vreme da bi se svi nezakazani predmeti zakazali.

Izvor: Vebsajt RTV, 23.11.2020.
Naslov: Redakcija