Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST: Od 1. januara 2020. godine menja se mesto prometa dobara i usluga kod prodaje jela i pića za konzumaciju – na brodu, u avionu ili drugoj letelici, u vozu. Mestom prometa će se smatrati ona tačka odakle ta saobraćajna sredstva kreću


Naplata poreza na dodatu vrednost je izuzetno značajna za Srbiju jer taj namet puni više od polovine budžeta. Zato se i sve izmene i dopune propisa koje se odnose na taj poreski oblik pažljivo pripremaju i primenjuju. Narodna skupština Republike Srbije je pre nešto više od meseca usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 72/2019), a taj propis stupio je na snagu 15. oktobra, ali ne u celini. Odredbe koje se odnose na nova poreska oslobođenja i ovlašćenja, te donošenje podzakonskih akata primenjuju se od dana stupanja na snagu. Drugi deo izmena počeće da se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

Deo vrlo bitnih izmena odnosi se na oblast koja pokriva saobraćaj, odnosno turizam, a koje treba da donesu više novca. Menja se mesto prometa dobara i usluga kod prodaje jela i pića za konzumaciju – na brodu, u avionu ili drugoj letelici, u vozu. Mestom prometa od naredne godine će se smatrati ona tačka odakle ta saobraćajna sredstva kreću. Recimo, ukoliko brod, voz ili avion polaze iz Beograda ili Novog Sada, a u njemu se obavlja ugostiteljska delatnost, odnosno prodaju se i serviraju hrana i piće, mestom gde se obavlja promet smatra se teritorija naše zemlje, što znači da prihod od poreza treba da se slije u našu državnu kasu. To znači da će strani prevoznici koji se bave i ugostiteljstvom morati da odrede poreskog punomoćnika u vozu, brodu ili avionu.

Druga veoma bitna novina odnosi se na popravke u garantnom roku. Po starim odredbama poresko oslobođenje važilo je samo za zamenu aparata u garantnom roku. Nakon izmena, tom olakšicom obuhvaćene su i popravke, naravno, samo ako se obavljaju u propisanom garantnom roku.

Potrošači koji nemaju prebivalište niti stalno boravište u Srbiji imaju pravo na vraćanje PDV-a za robu kupljenu u našoj zemlji. Vrednost za ostvarivanje tog prava sada je upola manja i umesto 12.000 dinara, odnosno 100 evra, sada je 6.000 dinara, odnosno 50 evra, a u tu sumu je uračunat i PDV. Promenjeno je i vreme za koje se može ostvariti povraćaj PDV-a jer se do sada to pravo moglo ostvariti u roku od šest meseci, a sada je rok produžen pa se refakcija može tražiti u roku od 12 meseci.

Zakonskim izmenama preciznije je određeno i ko je poreski dužnik. Zakon o PDV-u propisuje da je primalac usluge u obavezi da obračuna PDV na račun koji dobije, a ne pružalac usluge, ali to važi samo ako su obe strane u sistemu PDV-a. Dovoljno je da onaj ko je uslugu pružio proveri u registru PDV obveznika status svog poslovnog partnera. Slična pravila važila su i ranije, ali nisu bila regulisana zakonskim odredbama. To će posebno dobro doći kompanijama koje posluju o oblasti građevinarstva.

Stručnjaci smatraju da će te novine pozitivno uticati i na privredu, ali i na građane te na sliku o fiskalnom sistemu Srbije.

U Srbiju su ove godine kruzeri doneli 200.000 turista. Za ono što pojedu i popiju na brodovima neće se plaćati porez kod nas. Međutim, kada Srbija bude imala više luka i marina za pristajanje brodova, posebno turističkih, onda će i tur-operateri birati mesto polaska, između ostalog i prema visini poreskog opterećenja. Isto važi i za aerodrome koji dobijaju licencu za međunarodni saobraćaj. Sav ketering koji se unese doneće porez za Srbiju.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Vujošević, 21.11.2019.
Naslov: Redakcija