Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA: Vladi RS daju se ovlašćenja da na predlog resornog Ministarstva dodeli šume koje su bez korisnika na gazdovanje odgovarajućem korisniku. Predviđeno je da će drvo u prometu pored žiga na posečenom drvetu, morati da prati i odgovarajuća dokumentacija, otpremnica ili propratnica, kojom se dokazuje sledljivost, tj. poreklo robe u prometu


Narodna skupština Repblike Srbije usvojila je, 23. oktobra 2015. godine, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o šumama o (dalje: Zakon), kojim se pored ostalog, Vladi Republike Srbije daje ovlašćenje da na predlog resornog ministarstva dodeli državne šume koje su bez korisnika na gazdovanje odgovarajućem korisniku.

Deo državnih šuma ostao je bez korisnika, jer su šume bile izuzete iz privatizacije ranijih društvenih i državnih subjekata. Ovim će se rešiti problem nekoliko desetina hiljada hektara šuma u državnoj svojini koje nemaju korisnika ili je kao korisnik u zemljišnim knjigama upisano Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, a koje su izložene raznim oblicima devastacije.

Zakonom se uvode šira ovlašćenja republičkim šumarskim inspektorima u oblasti kontrole prometa drveta i mogućnosti preduzimanja mera protiv svih počinioca bespravnih radnji. Ukidanje ovlašćenja republičkim šumarskim inspektorima da kontrolišu promet drveta 2010. godine za posledicu imalo povećan obim bespravno posečenog drveta.

Važna mera u cilju smanjenja bespravnih seča je to što će drvo u prometu ubuduće, pored žiga na posečenom drvetu, morati da prati i odgovarajuća dokumentacija, otpremnica ili propratnica, kojom se dokazuje sledljivost, tj. poreklo robe u prometu. Za drvo u prometu bez odgovarajuće dokumentacije, odnosno drvo koje je predmet bespravne seče, Zakonom se predviđa mera njegovog oduzimanja.

Zakonom se uspostavljaju jasne procedure postupanja i finansiranja otklanjanja posledica u slučaju prirodnih nepogoda kao što su poplave, klizišta ili ledolomi. Vlasnici šuma, tj. sopstvenici biće oslobođeni plaćanja naknada za seču, jer se ona u slučajevima prirodnih nepogoda smatra sanacijom, a ne klasičnom sečom.

Jedan od problema koji se rešava Zakonom jeste omogućavanje rada Komore inženjera šumarstva, kroz obezbeđenje sredstava neophodnih za početak njenog rada, koja će biti obezbeđena u skladu sa bilansnim mogućnostima u okviru limita utvrđenih za 2016. godinu na razdelu Uprave za šume.

Usvajanjem Zakona propis je usaglašen sa odlukom Ustavnog suda iz 2012. godine, kojom je kao neustavna proglašava odredba Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine da Vojvodina uređuje šumarstvo na teritoriji Pokrajine i obezbeđuje ostvarivanje javnog interesa u toj oblasti.

Izvor: Redakcija, 25.10.2015.