Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE: Okončan projekat “Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija”, čiji je rezultat portal sa 4.000 novih radnih kvalifikacija - sistem u kome su popisane, po nivoima razvrstane i detaljno opisane sve kvalifikacije koje se mogu steći kroz formalno i neformalno učenje


Kroz projekat “Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija”, Evropska unija je tokom prethodne dve godine pružala podršku za uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije (NOKS), koji je imao oko 1.100 učesnika, a čiji je rezultat 4.000 novih radnih kvalifikacija.

Projektom je omogućeno bolje povezivanje obrazovanja i tržišta rada, otvoreno niz mogućnosti za obrazovanje odraslih i povezan je obrazovni sistem Srbije sa sistemima drugih evropskih zemalja.

Državna sekretarka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Marijana Dukić Mijatović izrazila je danas na završnoj konferenciji, veliko zadovoljstvo zbog realizacije projekta koji je trajao od februara 2019. godine do danas, ističući da je projekat uz brojne poteškoće i odlaganja ostvaren, bez obzira na epidemiološku situaciju.

Ona je istakla da su rezultati ovog projekta uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija i 4.000 novih kvalifikacije, kao i portal i registar, odnosno elektronska baza nacionalnog okvira kvalifikacija.

Napravljen je novi sistem, s jedne strane sprega ekonomije, a sa druge strane obrazovanja. Ovim sistemom mladi će moći da se pronađu u kvalifikacijama i radnim mestima, migracije unutar zemlje i van nje neće biti “kamen spoticanja”, a svako će spram svoje kvalifikacije moći da nađe posao – rekla je ona.

Naglasila je da dualno obrazovanje predstavlja globalni trend, a da je ovaj projekat dokaz da Srbija ide napred.

Predstavnici resornog ministarstva i EU na konferenciji pružili uvid u rezultate postignute u protekle dve godine, ali i objasnili značaj NOKS- a iz različitih perspektiva za građane, poslodavce i društvo u celini.

NOKS je sistem u kome su popisane, po nivoima razvrstane i detaljno opisane sve kvalifikacije koje se mogu steći kroz formalno i neformalno učenje, a ovaj okvir omogućava da se preciznije evidentira kvalifikaciona struktura radne snage i kreiraju tržišno relevantne politike u oblasti obrazovanja – saopštili su organizatori.

Navode i da su projektom uspstavljeni standardi NOKS-a, koji podrazumevaju opis učenja koje je potrebno dostići kako bi se stekla određena kvalifikacija i pomoću kojih će se vršiti priznavanje prethodnih učenja i veština stečenih kroz radno i životno iskustvo.

Iako je projekat završen, najavljeno je da će se razvoj NOKS- a nastaviti, a da će sledeći izazov biti implementacija Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018 i 6/2020) u visokom obrazovanju.

Evropska unija je najveći donator u Srbiji, koji podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU.

Od 2003. godine, EU je donirala Srbiji više od 100 miliona evra za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja i reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, kao i za renoviranje i opremanje škola i fakulteta i podršku inkluzivnom obrazovanju.

Izvor: 24sedam, P.Š., 24.08.2021.
Naslov: Redakcija