Zastava Bosne i Hercegovine

MOGUĆNOST PROMETA NEUKNJIŽENIH NEPOKRETNOSTI I POSTUPAK UPISA I USLOVI ZA STICANJE PRAVA SVOJINE PREMA ZAKONU O JAVNOJ SVOJINI: Paragraf organizuje vebinar 1. oktobra 2021. godine


Dana 31.12.2021. godine prema odredbama Zakona o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020) ističe rok za podnošenje zahteva za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i rok za podnošenje zahteva za upis prava svojine javnih preduzeća.

S tim u vezi, kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Mogućnost prometa neuknjiženih nepokretnosti i postupak upisa i uslovi za sticanje prava svojine prema Zakonu o javnoj svojini", prvog oktobra 2021. godine. Vebinar je namenjen zaposlenima u državnim organima, organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednim subjektima, advokatima i svim drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Učesnici na vebinaru će imati priliku da se upoznaju sa rizicima koji postoje prilikom prometa neuknjiženih nepokretnosti i minimalnim uslovima koji moraju biti ispunjeni prilikom prometa tih nepokretnosti, upisom prava svojine prema odredbama Zakona o javnoj svojini, mogućnošću ulaganja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini u kapital javnog preduzeća, kao i sa postupkom upisa mreža u katastar.

Pore toga, polaznici vebinara će se detaljno upoznati sa mogućnošću prometa nepokretnosti koje nisu upisane u katastar i postupkom upisa prava svojine prema odredbama Zakona o javnoj svojini, najčešćim problemima sa kojima se stranke susreću u ovim postupcima, kao i sa aktuelnom praksom i mišljenjima nadležnih organa. Mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, odnosno kontakt sa kompetentnim predavačima polaznicima obezbeđuje priliku da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara.

Vebinar daje detaljan prikaz postupka upisa neuknjiženih nepokretnosti u katastar, kao i postupka upisa prava svojine u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini i posledicama koje mogu nastati usled propuštanja roka za podnošenje zahteva za upis, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa, kao i ukazivanje na najčešće probleme sa kojima se stranke susreću u ovim postupcima.

Teme vebinara:

Mogućnost prometa neuknjiženih nepokretnosti

 • Minimum uslova za promet neuknjiženih nepokretnosti
 • Rizici prometa neuknjiženih nepokretnosti
 • “Divlja“ gradnja i promet nepokretnosti
 • Upis prava u katastar po osnovu prometa
 • Mogućnost prometa neupisanog prava
 • Problem pravnog kontinuiteta
 • Nalozi za upis prava kao osnov za upis
 • Problem “starih“ isprava
 • Specifičnosti upisa u katastar u korist pravnih lica
 • Olakšavajuće okolnosti kod “starih“ isprava
 • Nove tendencije

Postupak upisa i uslovi za sticanje prava svojine prema Zakonu o javnoj svojini

 • Sticanje prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Sticanje prava svojine javnih preduzeća
 • Rok za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i rok za upis prava svojine javnih preduzeća
 • Javna preduzeća kao korisnici stvari u javnoj svojini
 • Upis prava javne svojine osnivača i brisanje upisanog prava korišćenja pravnog lica na građevinskom zemljištu, prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji
 • Nepokretnosti na kojima nije moguć upis prava svojine javnih preduzeća
 • Ulaganje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini u kapital javnog preduzeća
 • Upis mreža u katastar
 • Nepokretnosti u javnoj svojini izgrađene bez građevinske i upotrebne dozvole

Predavači:

Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu, i

Bojana Jakšić Kovačević, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na ovoj stranici.

Izvor: Redakcija, 25.08.2021.