Zastava Bosne i Hercegovine

TELEKOM PRIPREMA ODLUKU O IZDAVANJU KORPORATIVNIH OBVEZNICA: Predviđa se izdavanje 2,35 miliona korporativnih obveznica u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara


Telekom „Srbija” AD pripremio je odluku o izdavanju korporativnih obveznica, čija će nominalna vrednost biti 23,5 milijardi dinara, a ovaj dokument koji je objavljen na sajtu Telekoma biće ponuđen na usvajanje na vanrednoj sednici Skupštine zakazanoj za 15. septembar.

Svrha izdavanja obveznica je finansiranje poslovnih potreba Telekoma Srbija, uključujući refinansiranje postojećih finansijskih obaveza i finansiranje unapređenja poslovnih aktivnosti”, navodi se u odluci.

Predviđa se izdavanje 2,35 miliona korporativnih obveznica u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara, bez objavljivanja prospekta, javlja Tanjug.

Kako se navodi, obveznice će biti izdate za kvalifikovane investitore, u dematerijalizovanom obliku, a glasiće na ime.

Ponude za kupovinu obveznica Telekoma „Srbija” biće upućene „renomiranim finansijskim institucijama u Republici Srbiji”, sa kojima ova državna kompanija ima uspešnu poslovnu saradnju.  Predviđena ročnost obveznica je pet godina, kuponska kamatna stopa - najviše do 3M BELIBOR+3,25 p.p. godišnje, a glavnica obveznice u celosti će biti otplaćena na dan dospeća.

Predviđeno je da se upis obveznica vrši u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o izdavanju obveznica, a emisija će se smatrati uspešnom ako se u tom roku upiše najamnje 50 posto ponuđenih obveznica.

Ovakav predlog odluke Nadzorni odbor Telekoma „Srbije” utvrdio je 24. avgusta, a već sledećeg dana pojavio javni poziv za 57. vanrednu sednicu skupštine akcionara, koja bi o izdavanju korporativnih obveznica trebalo da donese odluku.

Izvor: Politika, 25.08.2020.
Naslov: Redakcija