Zastava Bosne i Hercegovine

NBS: Nastavljen znatan rast broja plaćanja upotrebom mobilnog bankarstva i broja plaćanja karticama i elektronskim novcem u dinarima na internetu


Prema dostavljenim podacima pružalaca platnih usluga, u drugom tromesečju 2020. godine nastavljen je trend rasta broja korisnika elektronskog i mobilnog bankarstva, pa je tako na kraju drugog tromesečja 2019. godine 2.588.196 korisnika (fizičkih i pravnih lica) s pružaocem platnih usluga imalo ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva, a na kraju drugog tromesečja 2020. godine – 2.933.227 korisnika, što predstavlja povećanje od 13,33%.

Rast broja korisnika koji su ugovorili uslugu mobilnog plaćanja još je veći, budući da je na kraju drugog tromesečja 2019. godine 1.580.538 korisnika s pružaocem platnih usluga imalo ugovorenu uslugu mobilnog plaćanja, a na kraju drugog tromesečja 2020. godine – 1.921.347 korisnika, što je povećanje od 21,56%.

Ako se posmatraju samo fizička lica, na kraju drugog tromesečja 2020. godine, broj fizičkih lica koji su s pružaocem platnih usluga imali ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva povećan je za 13,61% u odnosu na isto tromesečja prethodne godine (sa 2.333.836 fizičkih lica na kraju dugog tromesečja 2019. godine na 2.651.509 fizičkih lica na kraju drugog tromesečja 2020), dok je taj rast kod korisnika – pravnih lica i preduzetnika iznosio 10,76% (sa 254.360 pravnih lica i preduzetnika na kraju drugog tromesečja 2019. godine na 281.718 pravnih lica i preduzetnika na kraju drugog tromesečja 2020).

Rast broja korisnika – fizičkih lica koji su s pružaocem platnih usluga imali ugovorenu uslugu mobilnog plaćanja još je veći i iznosi 21,38% (sa 1.549.612 fizičkih lica na kraju drugog tromesečja 2019. godine na 1.880.854 fizička lica na kraju drugog tromesečja 2020), dok je taj rast za isti period za korisnike – pravna lica i preduzetnike iznosio 30,94% (sa 30.926 pravnih lica i preduzetnika na kraju drugog tromesečja 2019. godine na 40.493 pravna lica i preduzetnika na kraju drugog tromesečja 2020).

U drugom tromesečju 2020. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, broj izvršenih transakcija upotrebom mobilnog bankarstva povećan je za čak 49,45% u (sa 6.062.250 transakcija u drugom tromesečju 2019. godine na 9.060.021 transakciju u drugom tromesečju 2020), dok je broj izvršenih transakcija upotrebom elektronskog bankarstva smanjen za 2,63% (sa 34.566.346 transakcija u drugom tromesečju 2019. godine na 33.656.918 transakcija u drugom tromesečju 2020).

Ako se posmatraju samo transakcije koje su inicirala fizička lica, broj izvršenih transakcija upotrebom mobilnog bankarstva u istom periodu porastao je za 52,31% (sa 5.383.833 transakcije u drugom tromesečju 2019. godine na 8.200.356 transakcija u drugom tromesečju 2020), dok je broj transakcija koje su fizička lica izvršila upotrebom elektronskog bankarstva porastao za 12,22% (sa 5.515.814 transakcija u drugom tromesečju 2019. godine na 6.189.897 transakcija u drugom tromesečju 2020).

Kod transakcija koje su inicirali pravna lica i preduzetnici upotrebom mobilnog bankarstva, broj transakcija je porastao za 26,72% (sa 678.417 transakcija u drugom tromesečju 2019. godine na 859.665 transakcija u drugom tromesečju 2020), dok je broj transakcija koje su pravna lica i preduzetnici izvršili upotrebom elektronskog bankarstva smanjen za 5,45% (sa 29.050.532 transakcije u drugom tromesečju 2019. godine na 27.467.021 transakciju u drugom tromesečju 2020).

Na kraju drugog tromesečja 2020. godine, pružaoci platnih usluga prihvatali su platne kartice na 95.170 POS terminala, što je za 6,49% više nego na kraju drugog tromesečja 2019. godine, dok je broj virtuelnih prodajnih mesta u istom periodu povećan za 42,06% (sa 989 virtuelnih prodajnih mesta na kraju drugog tromesečja 2019. godine na 1.405 virtuelnih prodajnih mesta na kraju drugog tromesečja 2020), a broj bankomata je povećan za 3,03%.

Broj izdatih platnih kartica na kraju drugog tromesečja 2020. godine iznosio je 9.118.000, što je za 11,04% više nego na kraju drugog tromesečja 2019. godine.

O sve većoj upotrebi bezgotovinskih plaćanja govori i sve veći broj transakcija koji je izvršen platnim karticama i na POS terminalima i na internetu. Tako je na prihvatnoj mreži u Srbiji u drugom tromesečju 2020. godine izvršeno 69.887.676 transakcija na POS terminalima kod trgovaca u Republici Srbiji upotrebom kartica koje je izdao pružalac platnih usluga iz Srbije, što je za 14,73% više nego u drugom tromesečju 2019. godine. Kada se posmatraju transakcije na POS terminalima kod trgovaca u Srbiji upotrebom kartica koje nije izdao pružalac platnih usluga iz Srbije, u drugom tromesečju 2020. godine izvršeno je 2.355.639 transakcija, što je za 47,12% manje nego u drugom tromesečju 2019. godine (inostrani turisti).

Povećanje broja transakcija je još znatnije kada se posmatraju podaci o platnim transakcijama karticama i elektronskim novcem kojima je izvršena internet kupovina robe i usluga. Tako je u drugom tromesečju 2020. godine izvršeno 4.899.888 transakcija kupovine robe i usluga karticama i elektronskim novcem na internetu u svim valutama, što je za 64,23% više nego u drugom tromesečju 2019. godine. Kada se posmatraju transakcije platnim karticama i elektronskim novcem za kupovinu robe i usluga na internetu u dinarima (na sajtovima domaćih trgovaca), povećanje je još veće. U drugom tromesečju 2020. godine ostvareno je 3,205.385 transakcija u dinarima, što je za 105,59% više nego u drugom tromesečju 2019. godine. Vrednost ovih transakcija u drugom tromesečju 2020. godine iznosila je 7,3 milijarde dinara, što je za 77,92% više nego u drugom tromesečju 2019. godine. Broj transakcija platnim karticama i elektronskim novcem kada je prodaja na internet stranicama izvršena u evrima iznosio je 791.847 u drugom tromesečju 2020. godine, što je za 7,88% više nego u drugom tromesečju 2019. godine.

Vrednost ovih transakcija u drugom tromesečju 2020. godine iznosila je 24,6 miliona evra i manja je za 26,8% nego u drugom tromesečju 2019. godine. Broj transakcija platnim karticama i elektronskim novcem kada je prodaja na internet stranicama izvršena u američkim dolarima iznosio je 756.664 u drugom tromesečju 2020. godine, što je za 44,49% više nego u drugom tromesečju 2019. godine, dok je vrednost ovih transakcija u drugom tromesečju 2020. godine iznosila 12,6 miliona američkih dolara i manja je za 6,57% nego u drugom tromesečju 2019. godine.

Detaljne podatke u vezi s pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca za drugo tromesečje 2020. godine možete pronaći ovde.

Izvor: NBS, 25.08.2020.
Naslov: Redakcija