Zastava Bosne i Hercegovine

IZMENJEN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA DANSKOM


Od 1. januara 2020. godine (u odnosu na poreze po odbitku) primenjuje se Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Danske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu - dalje: Ugovor ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 105/09) izmenjen, Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2018).

U odnosu na ostale poreze koji nisu porezi po odbitku, Ugovor se (u Republici Srbiji) primenjuje od 1. jula 2020. godine.

Izmenjeni tekst Ugovora objavljen je na sajtu Ministarstva finansija -https://www.mfin.gov.rs/propisi/ugovori-o-izbegavanju-dvostrukog-oporezivanja/

Razlog, zbog kojeg o navedenom, ranije, nismo obavestili, kao i zašto tekst Ugovora, ranije, nije objavljen na sajtu Ministarstva finansija je zato što, od nadležnih organa Danske (iako smo ih o tome, blagovremeno, obavestili) nije dobijena konačna potvrda našeg razumevanja izmenjenog teksta Ugovora, zbeg čega je u tekstu Ugovora koji je objavljen na sajtu Ministarstva finansija, izričito, napomenuto da je tekst Ugovora pripremio samo nadležni organ Republike Srbije.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 25.06.2020.