Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG UREDBE KOJI ĆE REGULISALTI IZDAVANJE IZVODA IZ KATASTRA: Notari će direktno iz baze uzimati podatke o nepokretnosti


Javni beležnici će pri overi ugovora u vezi sa prenosom nepokretnosti podatke o nepokretnosti uzimati direktno iz baze geodetsko- katastarskog informacionog sistema i uvrstiti ih u spise predmeta i to će za stranke biti potpuno besplatno, predviđeno je uredbom koju bi Vlada Republike Srbije trebalo da razmatra na prvoj sednici.

Predsednik Javnobeležničke komore Srbislav Cvejić objašnjava da ukoliko stranka nezavisno od overe ugovora, za lične potrebe ili za pregovaranje o prodaji ili kupovini nepokretnosti traži izdavanje lista nepokretnosti, javni beležnik takođe putem servisne magistrale Ministarstva pravde vrši uvid u podatke geodetsko-katastarskog informacionog sistema, štampa list nepokretnosti, overava ga elektronskim potpisom i pečatom i tu uslugu će naplaćivati najviše 540 dinara.

"Do sada, izdavanje lista nepokretnosti koje je vršio Republički geodetski zavod je koštalo 1.200 dinara", navodi Cvejić.

Građani bi, kaže Cvejić, novom uredbom trebalo da dobiju na pravnoj sigurnosti i neće morati da idu na šalter Republičkog geodetskog zavoda gde su se stvarale velike gužve.

"Sada više nema potrebe da idu na šalter RGZ ukoliko žele da obave konkretan pravni posao kod javnog beležnika, nema potrebe da donose bilo kakav list nepokretnosti. Javni beležnik vrši uvid u bazu podataka, štampa taj list nepokretnosti, ulaže ga kao dokaz na osnovu čega je overio ugovor u svoj spis predmeta i stranka po tom osnovu nema bilo kakve obaveze", naveo je Cvejić.

Napomenuo je da je odluka da se pristupi donošenju uredbe potvrda ispravnosti stava Ministarstva pravde i Javnobeležničke komore o neophodnosti njenog donošenja kako bi se bliže odredili uslovi za izdavanje lista nepokretnosti.

"Sam tekst uredbe je naporima ministarstava pravde i građevine, NALED-a, RGZ i Javnobeležničke komore usaglašen tokom prethodnih desetak dana. Očekujemo, kako je to i ministarka Zorana Mihajlović rekla, da će uredba biti na prvoj sednici Vlade", kaže Cvejić.

Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović održala je sastanak sa direktorom RGZ Borkom Draškovićem i rukovodstvom Javnobeležničke komore, koje je predvodio Srbislav Cvejić, a u vezi sa izdavanjem lista nepokretnosti građanima.

Izvor: Vebsajt RTV, 22.06.2020.
Naslov: Redakcija