Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA: Nova pravila za subvencionisanje, više podsticaja za “zelene” projekte


Vlada Republike Srbije je izmenila pravila po kojima se dodeljuju subvencije za privlačenje direktnih ulaganja. Od sada će investitori morati da ulože najmanje 300.000 evra u nerazvijenim opštinama da bi dobili podsticaje, umesto dosadašnjih 100.000 evra. Izmenama su izbrisana ulaganja od posebnog značaja, ali su uvedene povlastice za “zelene” projekte i tehnologije.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023 - dalje: Uredba) predviđa da se subvencije više neće dodeljivati prema nivoima razvijenosti određenih jedinica lokalne samouprave već prema regionima.

Da bi investitor dobio subvencije za projekat koji se realizuje u Beogradskom regionu mora da uloži najmanje 500.000 evra i da zaposli najmanje 50 novih zaposlenih.

Za projekte u Vojvodini neophodno je uloži najmanje 400.000 evra i da ima 40 novozaposlenih, a za regione Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije i Kosova i Metohije najmanje 300.000 evra i 30 novih zaposlenih.

Do sada su se subvencije dodeljivale za projekte gde se ulaže više od 100.000 evra i zapošljava najmanje deset novih zaposlenih (u devastiranim područjima), a najviši prag je bio za projekte u lokalnim samoupravama koje pripadaju prvoj grupi po razvijenosti gde je bilo neophodno da se uloži najmanje 500.000 evra i zaposli najmanje 50 radnika.

U izmenjenoj Uredbi izbrisan je član koji se odnosi na definisanje ulaganja od posebnog značaja, a koje su do sada obuhvatale investicije kojim se ulaže najmanje pet miliona evra ili se otvara više od 500 novih radnih mesta, odnosno 100 novih radnih mesta u nerazvijenijim opštinama, kao i ona ulaganja koja su zasnovana na usvojenim bilateralnim sporazumima.

Međutim, iako je podignut prag minimalne vrednosti investicije i iako više ne postoje investicije od posebnog značaja, izmenjena uredba ipak predviđa mogućnost da pojedini investicioni projekti dobiju maksimalni iznos subvencija.

Novim rešenjem unosi se i novina koja se odnosi na investicione projekte “sa minimalnim uticajem na životnu sredinu”. Njima može da se odobri povećanje iznosa podsticaja do maksimalno dozvoljenog iznosa državne pomoći.

Maksimalno dozvoljeni iznos subvencija i dalje je isti, što znači da država može da pokrije 50 odsto troškova investicije velikim, 60 odsto srednjim i 70 odsto malim privrednim društvima.

Izmenama uredbe definisano je da su tehnologije sa minimalnim uticajem na životnu sredine, između ostalog, tehnologije obnovljivih izvora energije, skladištenja električne i toplotne energije, toplotne pumpe, mrežene tehnologije, tehnologije obnovljivih goriva nebiološkog porekla i tehnologije održivih alternativnih goriva.

Takve uslove mogu da dobiju i investicije koje ispunjavaju neke od sledećih uslova:

- da unapređuju konkurentnost Srbije podizanjem i tehnološkim osavremenjivanjem proizvodnih kapaciteta,

- da investicioni projekat predviđa upotrebu proizvodne opreme i tehnologija sa minimalnim uticajem na životnu sredinu ili se investicionim projektom značajno poboljšavaju održivost i performanse u toj delatnosti,

- da doprinose uvođenju mera za privlačenje, usavršavanje ili prekvalifikaciju radne snage.

Najviše 5.000 evra po novozaposlenom

Kada su u pitanju troškovi zarada, investitor će za projekat u Beogradskom regionu moći da dobije subvencije koje pokrivaju najviše 20 odsto opravdanih troškova bruto zarada, u maksimalnom iznosu do 2.000 evra po jednom novozaposlenom.

Za region Vojvodine određeno su najviše subvencije do 25 odsto troškova bruto zarada i 3.000 evra po novozaposlenom i za regione Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije i Kosova i Metohije najviše 30 odsto opravdanih troškova bruto zarada i 5.000 evra po novozaposlenom.

Prema prethodnoj uredbi, investitori su od države mogli da dobiju od 20 do 40 odsto troškova bruto zarada i ode 3.000 do 7.000 evra po noovzaposlenom, u zavisnosti od nivoa razvijenosti opštine u kojoj planiraju da investiraju.

Prema novim odredbama Uredbe, investitori mogu da dobiju dodatne podsticaje za ulaganje u osnovna sredstva.

Za investicione projekte u Beogradskom regionu, mogu da im budu odobrene subvencije do 10 odato opravdanih troškova ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva, u Vojvodini do 15 odsto i u regionima Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije i Kosova i Metohije do 30 odsto.

Dodatne podsticaje mogu da dobiju i “radno intezivni investicioni projekti”. To su projekti kojim se zapošljava najmanje sto novih zaposlenih.

Za više od sto zaposlenih, investitor može da dobije dodatnih deset odsto podsticaja, za više od 200 dodatnih 15 odsto, a za više od 500 novozaposlenih dodatnih 20 odsto.

Pre izmena Uredbe, radno intezivni su bili svi projekti koji zapošljavaju najmanje 200 radnih mesta, a dodatne subvencije su se kretale između 10 i 20 odsto s tim što su i zahtevi od investitora bili veći. Tako je za maksimalnih 20 odsto, investitor morao da poveća broj zaposlenih za više od hiljadu.

Opravdanost subvencije koje Ministarstvo privrede dodeli na osnovu Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja ne mora da proverava Komisija za kontrolu dodele državne pomoći.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Nova Ekonomija, Katarina Baletić, 24.05.2023.
Naslov: Redakcija