Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Podrška poljoprivrednicima za unapređenje produktivnosti, uz smanjenje troškova proizvodnje


Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o finansijskom davanju poljoprivrednim gazdinstvima za poljoprivrednu proizvodnju biljnih kultura u 2023. godini i zahtev za ostvarivanje ovog prava može da se podnese do 31. maja tekuće godine.

Od 7. aprila, kada je objavljen Javni poziv, do sada, zaprimljeno je oko 265.000 zahteva.

Ova mera doprineće dostizanju stabilnosti dohotka proizvođača, povećanju nivoa biljne proizvodnje, dostizanju višeg nivoa prinosa i kvaliteta proizvoda. Zahvaljujući njoj, očekuje se unapređenje produktivnosti, uz smanjenje troškova proizvodnje, rast konkurentnosti, uz prilagođavanje tržišnim zahtevima, kao i tehničko-tehnološko unapređenje sektora poljoprivrede.

Ovakav vid podrške, u uslovima povećanja troškova proizvodnje, omogućava jednak tretman svih gazdinstava, stimuliše sprovođenje optimalnih agrotehničkih mera u proizvodnji, što vodi unapređenju konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava.

Članovi Vlade usvojili su Uredbu o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2023. godini.

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u činjenici da je jedan od osnovnih ciljeva Vlade Srbije sistemska podrška sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kako bi se podstaklo dalje započinjanje samostalnog poslovanja i osnivanje novih privrednih subjekata, sa posebnim akcentom na podršku mladima. Ova vrsta pomoći je pomoć male vrednosti (de minimis pomoć).

Na sednici je usvojena i Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2023. godini, kojom se daje podrška sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika kako bi se podstakle investicije privrednix subjekata u širenje proizvodnje i jačanje konkurentnosti, sa ciljem otvaranja novih radnih mesta.

Cilj Programa je podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju. Planirano je da se po ovom programu podrži 150 privrednih subjekata i takođe je pomoć male vrednosti (de minimis pomoć).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, finansijski okvir, pravila za dodelu bespovratnih sredstava, način realizacije i praćenje Programa.

Programom je detaljno definisana namena sredstava, delatnosti za čije se obavljanje ne mogu koristiti, finansijski okvir, kriterijumi za finansiranje, korisnici, uslovi koje moraju da ispune podnosioci zahteva, način prijavljivanja, kriterijumi i postupak ocenjivanja i izbora kvalifikovanih korisnika sredstava, kao i postupak zaključivanja ugovora.

Članovi Vlade usvojili su i Zaključak o saglasnosti da se pokrene postupak za prijavljivanje Republike Srbije za članstvo u Evropskoj laboratoriji za molekularnu biologiju EMBL koja obavlja osnovna istraživanja u molekularnoj biologiji i molekularnoj medicini i obučava naučnike i studente.

Članstvo u EMBL omogućava nacionalnim naučnim zajednicama pristup infrastrukturi i uslugama strukturne biologije, naučnim uslugama i objektima, omogućavaju se posete vodećim univerzitetima radi informisanja studenata o EMBL međunarodnom doktorskom programu i postdoktorskom programu, posete vodećim institutima radi istraživanja potencijala za buduću saradnju, doktoranti stiču pravo i mogućnost za kratkoročne prakse i finansiranje iz budžeta EMBL, a omogućava se i razmena znanja na radionicama i konferencijama.

EMBL u ovom trenutku ima 28 članica i to su: Austrija, Danska, Francuska, Nemačka, Izrael, Italija, Holandija, Švedska, Švajcarska, Ujedinjeno kraljevstvo, Finska, Grčka, Norveška, Španija, Belgija, Portugal, Irska, Island, Hrvatska, Luksemburg, Češka Republika, Malta, Mađarska, Slovačka, Crna Gora, Litvanija, Poljska i Estonija.


Izvor: Vebsajt Vlade, 25.05.2023.
Naslov: Redakcija