Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Apelacionom sudu u Beogradu


Visoki savet sudstva obaveštava kandidatkinju Suzanu Baćanović, koja je podnela prijavu za izbor sudija za Apelacioni sud u Beogradu po Oglasu objavljenom u "Sl. glasniku RS " br. 36/21 od 9. aprila 2021. godine, da će se ispit održati dana 2. juna 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Visokog saveta sudstva,, ulica Resavska 42, u Beogradu (prilog 1).

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Apelacionom sudu u Beogradu, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" br. 36/21 od 9. aprila 2021. godine, a koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama, će se obaviti u prostorijama Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42, u Beogradu, dana 2. juna 2021. godine (prilog 2).

Kandidati koji dolaze na ispit i razgovor su u obavezi da nose ličnu zaštitnu masku.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 18.05.2021.
Naslov: Redakcija