Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O PRAVIMA DETETA: Biće uvedena potpuna zabrana fizičkog kažnjavanja dece


Novi Zakon o porodici i pravima deteta uvešće potpunu zabranu fizičkog kažnjavanja dece, a svako dete će imati pravo da prijavi roditelje Centru za socijani rad.

"Dete koje roditelji povremeno disciplinuju batinama, moći će to da prijavi Centru za socijalni rad, školi, škola će opet da se obrati Centru za socijalni rad. Ako kazne nisu previše učestale i previše intenzivne da imaju karakter zlostavljanja, Centar za socijalni rad će uputiti roditelje u savetovalište za porodicu ili u specijalizovanu ustanovu koja se bavi medijacijom porodičnih odnosa", objasnila je Milka Milovanović Minić, državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.

"Kada se dete požali i kaže da trpi neki oblik fizičkog nasilja, naravno da će kolege iz stručne službe razgovarati sa roditeljima. Centar će reagovati kroz preventivni i korektivni nadzor, postoje dva nivoa nadzora. Ako imamo intenziviranje fizičkog nasilja koje ima karakteristike zlostavljanja, Centar će primeniti korektivni nadzor. Samo u slučajevima kada to fizičko disciplinovanje ima karakter fizičkog zlostavljanja, Centar je dužan da pokrene postupak, znači to su već ozbiljne stvari, postupak lišenja roditeljskog prava pred sudom, zaštita prava deteta, u krajnjoj meri i podnošenje prekršajne prijave protiv roditelja za zlostavljanje. Postoji gradacija i time će se baviti stručnjaci iz Centra za socijalni rad. Uvek se ide na razgovor, na upozorenje roditeljima da ne vrše to nasilje", istakla je Milovanović Minić.

UNICEF istraživanje pokazalo je da u 90 odsto slučajeva roditelji nisu za primenu fizičkog kažnjavanja dece. Ali, takođe ova istraživanja pokazuju da svako treće dete uzrasta od tri do četiri godine trpi neki oblik fizičkog nasilja.

Kao i svaki drugi, i ovaj zakon se može zloupotrebiti, a dete prijaviti roditelja koji ga ne zlostavlja...

"Ovaj zakon je usmeren za unapređenje porodice i zaštitu dečjih prava. Treba da doprinese pozitivnom roditeljstvu, dete nije objekat vaspitanja, već treba da bude partner roditeljima u igri, učenju, vaspitanju, životu. Ova odredba nije usmerena na to da dete sme da radi šta hoće. Ministarstvo radi na pripremi stručnjaka u obrazovnom sistemu, sistemu socijalne i zdravstvene zaštite, radi se na obučavanju da prepoznaju različite situacije. Ta informacija se ne uzima zdravo za gotovo, već se ispituje", naglasila je sekretarka.

"Procedure će se razrađivati, to je intersektorski pristup. Radiće se kampanje, šta jeste fizičko nasilje. Zakon je usmeren na podršku porodici, na uspostavljanje boljih odnosa u porodici. Cilj je da budemo partneri roditeljima, da roditelje naučimo, da ih ohrabrimo da promene vaspitne stilove, zato što fizičko kažnjavanje dece nužno stvara ogromne probleme u razvoju dece. Da bismo imali zdrave, psihički jake ličnosti, moramo da negujemo prave vrednosti u porodici i da imamo nultu toleranciju prema svakoj vrsti nasilja, pa i toj u porodici", rekla je Milovanović Minić i pozvala sve da pošalju sugestije za ovaj novi zakon:

"Do 10. juna će se formirati radna grupa za raspravu o zakonu, kada oni pripreme nacrt zakona, onda taj nacrt ulazi u skupštinsku proceduru i sada pozivam sve da ozbiljno razmišljamo o ovome, svaka sugestija je dobrodošla. Očekuje se usvajanje krajem treće, odnosno početkom četvrtog kvartala ove godine."

Izvor: Vebsajt Mondo, Tamara Sekulović, 23.05.2021.
Naslov: Redakcija