Zastava Bosne i Hercegovine

NOVE ZAKONSKE OBAVEZE ORGANA JAVNE VLASTI I POSLODAVACA U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI I IZMENAMA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE: Paragraf organizuje vebinar 22. juna 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Nove zakonske obaveze organa javne vlasti i poslodavaca u skladu sa novim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i izmenama Zakona o zabrani diskriminacije", 22. juna 2021. godine.

U roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona o rodnoj ravnopravnosti ("Sl. glasnik RS", br. 52/2021), Vlada, kao i nadležni organi autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave dužni su da usklade svoje akte sa odredbama navedenog zakona.

Takođe, u roku od šest meseci od stupanja na snagu Zakona o rodnoj ravnopravnosti, nadležni organi autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave koji nemaju osnovana tela za rodnu ravnopravnost, odnosno određeno lice zaduženo za rodnu ravnopravnost, dužni su da donesu odgovarajuće akte o osnivanju tih tela, odnosno određivanju lica zaduženog za rodnu ravnopravnost.

Učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju sa:

 • izmenama koje se odnose na zabranu diskriminacije, novim određenjem značenja određenih pojmova u oblasti diskriminacije, postupkom pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, kao i ovlašćenjima koja ima, i
 • zakonskim obavezama koje proizlaze iz novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Učesnici vebinara imaće priliku da se upoznaju sa određenim pojmovima i novim institutima u vezi sa diskriminacijom kao što je segregacija, navođenje na diskriminaciju, posredna diskriminacija, uznemiravanje, ponižavajuće postupanje, polno i rodno uznemiravanje, posebnim merama radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju i procenom uticaja pri uvođenju tih mera.

Takođe, učesnici će imati priliku i da se detaljno upoznaju sa merama za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnost i politikom jednakih mogućnosti, planskim aktima u oblasti rodne ravnopravnosti i izveštavanju o realizaciji tih akata, obavezama organa javne vlasti i oblastima u kojima se određuju i sprovode opšte i posebne mere, institucionalnim okvirom za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i evidentiranjem i izveštavanjem o ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Učesnici će unaprediti svoje znanje u vezi sa relevantnim strategijama koje sadrže obaveze u cilju unapređivanja rodne ravnopravnosti, a koje se odnose kako na organe uprave, tako i na druge aktere (organi javne vlasti, poslodavci i drugi socijalni partneri).

Vebinar je namenjen rukovodiocima i svim zaposlenima u organima javne vlasti, kao i privatnom sektoru, koji imaju obavezu poštovanja zabrane diskriminatornog postupanja, obaveze u vezi sa planskim aktima u oblasti rodne ravnopravnosti i izveštavanja o realizaciji tih akata, kao i oblastima u kojima se određuju i sprovode opšte i posebne mere od strane organa javne vlasti za ostvarenje rodne ravnopravnosti.

Teme vebinara:

IZMENE ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE

 • segregacija, navođenje na diskriminaciju, posredna diskriminacija, uznemiravanje, ponižavajuće postupanje, polno i rodno uznemiravanje
 • posebne mere radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju i procena uticaja
 • nadležnost Poverenika i postupak pred Poverenikom
 • dostavljanje presuda i odluka sudova i kaznene odrebe

NOVI ZAKON O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

 • osnovni pojmovi, rodna ravnopravnost, rodno odgovorno budžetiranje
 • politika jednakih mogućnosti i mere za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti
 • planski akti u oblasti rodne ravnopravnosti i izveštavanje o realizaciji planskih akata
 • organi javne vlasti i posebne mere i oblasti u kojima se određuju i sprovode opšte i posebne mere
 • institucionalni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti
 • evidentiranje i izveštavanje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

Predavač:

 • Emila Spasojević - master pravnik, načelnica odeljenja za normativne poslove i međunarodnu saradnju, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Nove zakonske obaveze organa javne vlasti i poslodavaca u skladu sa novim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i izmenama Zakona o zabrani diskriminacije".

Izvor: Redakcija, 25.05.2021.