Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Zakon ne dozvoljava da banka proda dug agencijama za naplatu potraživanja. Klijent mora imati uvid u sve što se događa s njegovima ličnim podacima. Banka je u obavezi da obavesti kad prosleđuje podatke klijenta i mora imati saglasnost za to


Banke nemaju pravo da podatke svojih korisnika prosleđuju agencijama za naplatu potraživanja!

Prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014), banka ne sme da proda dug fizičkog lica, narodski rečeno, uterivačima dugova. Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva na svom sajtu navodi da ipak banke u postupku naplate dugovanja angažuju takve agencije koje umesto njih pozivaju dužnike. Takođe ističu da je takav aranžman banke i agencije nezakonit i navode tumačenje kancelarije Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti kako da dužnik postupi.

Efektiva navodi da svako ko se nađe u situaciji da ga, umesto banke, za dug poziva neka agencija za naplatu potraživanja, treba banci da uputi pisani zahtev za brisanje ličnih podataka iz baze agencije za naplatu potraživanja. To znači da će pozivi i uznemiravanja nakon toga prestati, jer agencija neće smeti da koristi lične podatke dužnika. Postoji mogućnost žalbe Povereniku, kao i pokretanje sudskog postupka. Sve ovo se takođe odnosi i druge trgovce koji neovlašćeno daju lične podatke dužnika.

- Klijent mora imati uvid u sve što se događa s njegovima ličnim podacima. Banka je u obavezi da obavesti kad prosleđuje podatke klijenta i mora imati saglasnost za to - rekla je izvršna direktorka organizacije civilnog društva Partneri Srbija Ana Toskić.

 ZAHTEV ZA BRISANJE LIČNIH PODATAKA:

 • preuzeti obrazac zahteva za ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida s portala Poverenik.rs
 • u zahtevu popuniti naziv i sedište rukovaoca kome se zahtev upućuje
 • označite koja zakonska prava želite da ostvarite (označite polje "brisanje podataka")
 • navesti razloge za podnošenje zahteva i na koje podatke se odnosi
 • potom uneti lične podatke

 ZAHTEV ZA PROVERU STANJA O LIČNIM PODACIMA:

 • preuzeti obrazac zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti s portala Poverenik.rs
 • popuniti naziv rukovaoca kome se zahtev upućuje
 • označite koja zakonska prava želite da ostvarite
 • označite kako želite da vam budu dostavljene kopije dokumenata
 • navesti na koje podatke se odnosi zahtev
 • potom uneti lične podatke
Izvor: Izvor: Vebsajt Kurir, Sanja Marković, 22.04.2021.
Naslov: Redakcija