Zastava Bosne i Hercegovine

OBAVEŠTENJA PORESKE UPRAVE MEJLOM I SMS PORUKOM


U procesu unapređenja elektronskih usluga Poreska uprava Republike Srbije je uvela nov način komunikacije sa poreskim obveznicima. Istovremeno sa dostavom poreskog akta u poresko sanduče poreski obveznici dobijaju obaveštenje o tome elektronskom poštom ili SMS porukom.

Proširujući spektar usluga koje nudi poreskim obveznicima, Poreska uprava paralelno radi i na poboljšanju kvaliteta pruženih usluga. S tim u vezi, poreskim obveznicima je omogućeno da na portalu ePorezi, u sekciji – Profil poreskog obveznika, ažuriraju svoje kontakt podatke, odnosno adresu elektronske pošte i broj mobilnog telefona kako bi dobili obaveštenje o prispeću dokumenta u poresko sanduče.

Ovu pogodnost do sada je iskoristilo gotovo 80.000 poreskih obveznika koji su ostavili svoje kontakt podatke.

Poreska uprava je obveznicima koji spadaju u grupu paušalnih obveznika do sada prosledila više od 200.000 SMS poruka sa obaveštenjem o prispeću dokumenata (rešenja i obaveštenja) u poresko sanduče.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 23.03.2021.