Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI DIGITALIZACIJA JAVNOBELEŽNIČKIH ISPRAVA


Komore javnih beležnika Francuske i Srbije održale su onlajn sastanak na kome su razgovarali o nastavku rada na primeni Memoranduma o saradnji, što će srpskim notarima omogućiti da koriste informatičke alate za širu primenu elektronskih javnobeležničkih isprava.

Prema rečima predsednika JKS Srbislava Cvejića, dogovorena je dinamika kojom će biti ubrzan rad, kako bi Srbija što pre dostigla neophodan nivo digitalizacije notarskog sistema.

- Kolege iz Francuske rado će nam pružiti podršku. Ministarstvo pravde je formiralo Radnu grupu i mi smo spremni da preuzmemo sve potrebne korake da uskoro uvedemo značajno proširenje primene elektronskih isprava - rekao je Cvejić. - Koliko je francuski javnobeležnički sistem digitalizovan može da posvedoči i podatak da su za vreme prošlogodišnjeg dvomesečnog zatvaranja zbog pandemije, beležnici izdali 37.000 digitalnih isprava. Dakle, uprkos zatvaranju, pravni promet nije stao i građani su mogli da ostvaruju svoja prava.

Na sastanku je konstatovano da u Srbiji postoji temelj za digitalizaciju beležništva, da je uspostavljena elektronska komunikacija sa registrima, ali da su potrebna dalja unapređenja sistema, kao i manje promene propisa, koje će uskoro biti usvojene. Francuski notarijat pomogao je Srbiji i u uspostavljanju javnobeležničkog sistema, počev od 2003. godine.

Izvor: Vebsajt Novosti, V.C.S., 23.03.2021.
Naslov: Redakcija