Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Utvrđen Predlog zakona o klimatskim promenama. Usvojena Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o klimatskim promenama, čijom će se primenom uspostaviti sistem za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i obezbediti prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

Zakonom se ispunjavaju obaveze prema međunarodnoj zajednici, odnosno Okvirnoj Konvenciji UN o promeni klime i njenog sporazuma iz Pariza i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Predloženim zakonom Srbija zadržava pravo da kreira zakonodavni okvir i postavlja ciljeve razvoja, uzimajući u obzir sve specifičnosti privrednog i energetskog sektora i druge nacionalne socio-ekonomske parametre.

Zakon postavlja pravni okvir za dalje delovanje sa ciljem smanjenja emisija GHG i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove, što je jedan od pet strateških ciljeva Evropske unije i osnova zelene i cirkularne ekonomije.

Predlogom zakona, u čijoj su izradi učestvovale sve nadležne institucije, predviđa se donošenje Strategije niskougljeničnog razvoja Republike Srbije sa Akcionim planom u roku od dve godine, čije će važenje biti deset godina od stupanja na snagu ovog zakona.

Vlada je usvojila Strategiju zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine, kojom se definišu reformski koraci, čiji je cilj uspostavljanje efikasnog tržišta rada u skladu sa ubrzanim tehnološkim razvojem.

Efekti predviđeni ovom strategijom su rast kvalitetne zaposlenosti kroz saradnju više sektora: obrazovanja, privrede, finansija, socijalne zaštite i lokalnih samouprava, a usmereni su na unapređenje ponude i tražnje za radom.

Posebne mere predviđene su za unapređenje položaja žena, mladih, osoba sa invaliditetom, korisnika novčane socijalne pomoći, kao i Roma i Romkinja, imajući u vidu njihovu zastupljenost i druge karakteristike koje ukazuju na nepovoljan položaj na tržištu rada.

U fokusu će biti i druge ranjive kategorije nezaposlenih, koje bez dodatne i intenzivne podrške u traženju posla ne mogu samostalno da poprave svoj položaj na tržištu rada.

Na sednici je doneta odluka o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije, kojom se obezbeđuju besplatni udžbenici i druga nastavna sredstva za učenike osnovnih škola iz socijalno ugroženih porodica.

Takođe, udžbenici će biti obezbeđeni i za učenike koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, kao i za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji obrazovno-vaspitni rad ostvaruju po individualnom obrazovnom planu.

Besplatni udžbenici predviđeni su i za učenike kojima su neophodna prilagođena nastavna sredstva (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format), kao i za učenike koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete u školskom sistemu.

Vlada je dala saglasnost za otvaranje Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji, sa sedištem u Novom Pazaru.

Izvor: Vebsajt Vlade, 25.02.2021.
Naslov: Redakcija