Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O SOCIJALNOJ KARTI: Cilj uspostavljanja registra socijalne karte je postojanje jedinstvene i centralizovane evidencije u elektronskom obliku, koja sadrži tačne i ažurne podatke o socijalno-ekonomskom statusu pojedinaca i sa njim povezanih lica


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o socijalnoj karti, čiji je osnovni cilj unapređenje kontrole socijalnih davanja, što treba da rezultira boljom i poštenijom raspodelom novca izdvojenog za te namene, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Cilj uspostavljanja registra socijalne karte je postojanje jedinstvene i centralizovane evidencije u elektronskom obliku, koja sadrži tačne i ažurne podatke o socijalno-ekonomskom statusu pojedinaca i sa njim povezanih lica.

Ova evidencija omogućiće korisnicima podataka da obavljaju poslove obrade podataka radi utvrđivanja činjenica neophodnih za ostvarivanje prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite.

Uvođenjem ovog sistema biće omogućeno da građani koji su u najtežem ekonomskom položaju budu vidljiviji u sistemu kako bi blagovremeno i efektivno ostvarili prava na potrebnu podršku.

Očekuje se da će donošenje ovog zakona, na koji se čeka godinama, omogućiti da se za istu količinu novca obezbedi mnogo bolje targetirana socijalna pomoć.

Izvor: Vebsajt Vlade, 21.01.2021.
Naslov: Redakcija