Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ENERGETICI: Građani neće plaćati troškove održavanja brojila


EPS Distribucija je kao operator distributivnog sistema u Srbiji, u skladu sa Zakonom o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012, 124/2012 i 145/2014 - dr. zakon), dužna da od korisnika preuzme merne uređaje, jer su oni po istom zakonu deo distributivne elektroenergetske mreže.

Ovako u EPS Distribuciji objašnjavaju zašto ovo preduzeće preuzima od građana merne uređaje i dodaju da će oni i ubuduće, kao što je i do sada rađeno, sukcesivno biti zamenjivani savremenijim.

Kada je reč o mogućim posledicama po korisnike koji ne potpišu ugovor o preuzimanju, u EPS Distribuciji objašnjavaju, da će oni ostati odgovorni za funkcionalnu ispravnost i održavanje mernih uređaja, ormana, vodova, instalacije i opreme u merno razvodnom ormanu.

To u praksi znači da će snositi sve buduće troškove održavanja kao i troškove zamene dotrajale opreme koja ne ispunjava tehničke propise.

Objašnjavaju da je cilj preuzimanja brojila objedinjavanje kompletne elektrodistributivne mreže u nadležnosti operatora distributivnog sistema i samim tim rasterećenje korisnika od budućih troškova održavanja.

Vlasništvo nad unutrašnjim instalacijama se neće menjati, pa će one i dalje pripadati korisnicima, odnosno vlasnicima objekata, koji su odgovorni i za održavanje njihove ispravnosti.

Pitanje čiji su merni uređaji je važno i kod promene snabdevača strujom, jer kada je operater distributivnog sistema vlasnik mernog uređaja, u slučaju promene snabdevača korisnici nemaju nikakvih troškova.

Naime, svi snabdevači strujom u našoj zemlji moraju da koriste distributivnu mrežu operatora distributivnog sistema EPS Distribucije, a deo distributivne mreže je i merni uređaj, tako da promena snabdevača ne dovodi do bilo kakvih novih troškova vezanih za merni uređaj.

Inače je, navode iz ovog preduzeća, potrebno razlikovati pojmove distribucija i snabdevanje električnom energijom, jer je reč o dva odvojena, različita procesa.

Tako je tržište električne energije u Srbiji otvoreno i na njemu postoji više snabdevača, ali napajanje strujom ide preko jedinstvenog distributera, odnosno operatora distributivnog sistema, kao i svuda u svetu.

Izvor: Vebsajt RTV, 20.01.2021.
Naslov: Redakcija