Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Lista kandidata sa ocenom sa ispita za privredne sudove


Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za Privredni sud u Beogradu, sud, Privredni sud u Zaječaru, Privredni sud u Subotici i Privredni sud u Užicu po Oglasu objavljenom u "Sl. glasniku RS" br. 124/2020 od 16. oktobra 2020. godine, koju objavljuje dana 20.01.2021. godine na svojoj internet stranici u 14:30 časova.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 20.01.2021.
Naslov: Redakcija