Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Lista kandidata sa ocenom sa ispita za Prekršajni apelacioni sud


Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za Prekršajni apelacioni sud, po Oglasu objavljenom u "S. glasniku RS" br. 116/2020 od 16. septembra 2020. godine, koju objavljuje dana 20.01.2021. godine na svojoj internet stranici u 12:15 časova.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 20.01.2021.
Naslov: Redakcija