Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2020. GODINU"


Kompanija Paragraf je 25. januara 2021. godine organizovala vebinar "Sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2020. godinu".

Na vebinaru je bilo reči o najvažnijim pravilima vezanim za sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa, koja se primenjuju za 2020. godinu, sa posebnim osvrtom na određena sporna i česta pitanja iz prakse.

Učesnici su imali priliku da se podsete najvažnijih pravila koja treba da imaju u vidu prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2020. godinu.

Pored toga, na vebinaru je bilo reči i o čestim i spornim pitanjima iz prakse.

Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i doc. dr Marina Protić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor," govorili su o sledećim temama:

 • Nove odredbe koje se primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu
 • Vrednovanje pozicija finansijskh izveštaja
 • Sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja
 • Pravila koja se prvi put primenjuju počev od sastavljanja poreskog bilansa za 2020. godinu
 • Rashodi koji se ne priznaju u poreskom bilansu
 • Rashodi koji se priznaju u ograničenom iznosu
 • Poreska amortizacija - stara i nova pravila
 • Uslovi za priznavanje rashoda po osnovu otpisa i ispravke potraživanja
 • Utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka u poreskom bilansu
 • Korišćenje poreskih gubitaka iz ranijih godina
 • Transferne cene
 • Poreski podsticaji
 • Utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti (oporezivanje preduzetnika)

Vebinar je bio namenjen računovođama, revizorima, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koja u svom poslovanju primenjuju računovodstvene i poreske propise.

Izvor: Redakcija, 25.1.2021.