Zastava Bosne i Hercegovine

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI PORESKE UPRAVE SA EKONOMSKIM I PRAVNIM FAKULTETOM


Poreska uprava sarađivaće sa Ekonomskim i Pravnim fakultetom. Direktorka Dragana Marković, dekan Ekonomskog Branislav Boričić i dekan Pravnog Zoran Mirković, potpisali su Memorandum o poslovnoj saradnji. Radiće u skladu sa zajedničkim interesima i vrednostima u oblasti obrazovanja studenata i poslovnih aktivnosti Poreske uprave.

Saradnja će se realizovati kroz organizacije okruglih stolova, na kojima bi se razmatrala pitanja koja predstavljaju izazov za poresku struku, realizacije programa obuke za zaposlene u Poreskoj upravi na teme povezane sa pravnim i ekonomsko-finansijskim aspektima oporezivanja u skladu sa potrebama Poreske uprave, zatim kroz realizaciju prakse u Poreskoj upravi za studente Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

Izvor: Vebsajt Novosti, 21.12.2020.
Naslov: Redakcija