Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: Sednica Skupštine grada 28. decembra 2015. godine - Na dnevnom redu Predlog odluke o budžetu Grada Beograda za 2016. godinu, Predlog odluke o određivanju spratnosti po zonama za objekte koji se nalaze u postupku ozakonjenja, predlozi odluka o izmenama i dopunama odluka o lokalnim komunalnim taksama, o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, o boravišnoj taksi


Predsednik Skupštine grada Beograda, Nikola Nikodijević, zakazao je za ponedeljak, 28. decembar 2015. godine, u 10 časova, sednicu Skupštine grada, koja će se održati u zgradi Gradske uprave na Trgu Nikole Pašića 6, sala 10, u prizemlju.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

 • Predlog odluke o budžetu Grada Beograda za 2016. godinu, o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2016. godini, kao i o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta Grada Beograda u 2017. i 2018. godini.
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Grada Beograda,
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja,
 • Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o boravišnoj taksi.

Odbornici će odlučivati i o:

 • Predlogu odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda,
 • Predlogu plana detaljne regulacije za područje između ulica Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu,
 • Predlogu plana detaljne regulacije dela privredno-poslovne zone u Lazarevcu.

Na dnevnom redu gradskog parlamenta su i:

 • Predlog odluke o određivanju spratnosti po zonama za objekte koji se nalaze u postupku ozakonjenja,
 • Predlog programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2016. godinu,
 • Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja za 2016. godinu pojedinih gradskih komunalnih preduzeća.

Odbornici će raspravljati i o:

 • Predlogu programa razvoja sporta u gradu Beogradu za period od 2016. do 2018. godine,
 • Predlogu akcionog plana zapošljavanja Grada Beograda za 2016. godinu,
 • Predlogu odluke o uređivanju zemljišta i načinu i postupku obračuna i plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u okviru projekta "Beograd na vodi",
 • Predlogu odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite,
 • Predlogu odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga,
 • Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji Grada Beograda.

Po skraćenom postupku odlučivaće se o razrešenju i imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora u jednom broju preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Beograd, kao i članova školskih odbora u jednom broju osnovnih i srednjih škola.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 24.12.2015.
Naslov: Redakcija