Zastava Bosne i Hercegovine

VIŠI SUD U NOVOM SADU: Prvi put održano ročište za uslovni otpust putem video-linka


Viši sud u Novom Sadu, po prvi put, održao je ročište na kome je putem video-linka razmatran uslovni otpust osuđenog lica koje se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije.

Zavod u Sremskoj Mitrovici je prva kazneno-popravna ustanova u Srbiji koja je u septembru 2018. godine uvela video-saslušanje osuđenog na ročištima za uslovni otpust i to sa Osnovnim sudom u Sremskoj Mitrovici.

Tokom ročišta, osuđeno lice se nalazi u posebno tehnički opremljenoj prostoriji u KPZ u Sremskoj Mitrovici, a sudije u neposrednoj komunikaciji mogu da mu postave pitanja koja su relevantna za odluku o uslovnom otpustu.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević ocenio je da je saslušanje osuđenog lica putem video-linka primer dobre prakse koja doprinosi efikasnijem i ekonomičnijem suđenju.

Kod ovakvog saslušanja postiže se ogromna ušteda budžetskih sredstava jer se osuđeno lice ne sprovodi u sud, a bitan aspekt je i što ne postoje bezbednosni rizici koji mogu da prate izvođenje lica iz zavoda, što podrazumeva i angažovanje većeg broja pripadnika Službe za obezbeđenje u kazneno-popravnoj ustanovi, objasnio je on.

Mogućnost video-konferencijske veze sa osuđenim licem u ovom zavodu će biti na raspolaganju i sudijama Osnovnog i Apelacionog suda u Novom Sadu, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade, 22.11.2021.
Naslov: Redakcija