Zastava Bosne i Hercegovine

OPREZ PRI KUPOVINI NEPOKRETNOSTI: Aktuelni novi vidovi prevara, među kojima je veoma zastupljeno falsifikovanje dokumenata, uz učešće službenika državnih institucija


Cene nekretnina su porasle, ali je i promet mnogo veći u celoj zemlji, a sve to koriste i razni prevaranti.

Sudija Ivana Josifović istakla je da je višestruka prodaja stanova najteža za kupce, ali da je poslednjih godina smanjena. Upozorila je da su aktuelni novi vidovi prevara, među kojima je veoma zastupljeno falsifikovanje dokumenata i da u lancu prevara mogu da učestvuju i službenici iz raznih državnih institucija.

Ivana Josifović iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije potvrdila je da je višestruka prodaja stanova najteža prevara i da najviše pogađa kupce, ali da se u poslednjih desetak godina smanjio broj takvih prevara. Tome je, kaže, uveliko doprinelo uvođenje softverskog sistema, u kojem su kompjuterski umrežene institucije koje overavaju ugovore i proveravaju nepokretnosti, čime je smanjena mogućnost višestruke prodaje istih stanova.

Sada su, ističe Josifovićeva najaktuelniji vidovi prevare probijanje rokova za izgradnju i useljenje, kvalitet - jedan standard se dogovori drugi se dobije, a značajno je zastupljeno i falsifikovanje dokumenata, s obzirom na to da uključuje razne institucije i poverenje građana u te institucije čije javne isprave podrazumevaju tačnost tih podataka.

Upozorava da je zbog toga društveno opasno kada se građani dovode u zabludu falsifikovanjem takvih javnih podataka kao što su izvodi iz katastra ili falsifikovanje ugovora.

- Prevare su, u svakom slučaju, i predstavljanje činjenica onakvim kakve nisu ili prikrivanje činjenica koje bi bile značajne za odluku nekog u vezi sa prihvatanjem ugovora. U tom smislu to bi bilo i lažno predstavljanje da je stan useljiv, da su dokumentacija i legalizacija u toku - navodi Josifovićeva.

Problem je, dodaje, i u ugovornom odnosu vlasnika parcele i investitora, kada je reč o suinvestiranju, odnosno vlasnik daje parcelu kao udeo u suinvesticiji, a investitor će dati novac za izgradnju. Objasnila je da se dešava da se dozvola za izgradnju objekta vodi na vlasnika parcele i onda se on nađe u situaciji da je krivično odgovoran prema kupcima.

- Može da bude uključeno mnogo lica iz raznih oblasti koja se dodiruju sa građevinskom. Agenti su ti koji su prvi u dodiru s kupcima, oni ude, hvale nekretninu, moguće je da predstavljaju nižu cenu od realne nekretnina... međutim, agent je marketing, a najveća odgovornost je na investitoru, on je taj koji zaključuje ugovor i koji kaže kolika je cena - upozorila je Josifovićeva.

Ističe da u lancu prevara mogu da učestvuju i službenici iz raznih državnih institucija.

- Na prvom mestu mislim katastar, odnosno da postoji sprega, čuli ste da postoji i udruživanje radi izvršenja krivičnog dela, deluju organizovane kriminalne grupe i tzv. građevinska mafija, gde svako ima svoju ulogu u održavanju ili dovođenju u zabludu kupca, da na svoju štetu zaključi ugovor - naglasila je ona.

Inače, Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 15 osoba koje su koristile lažnu dokumentaciju za uknjiženje u katastar. Josifovićeva je pojasnila da postoji posebno krivično delo udruživanje radi izvršenja krivičnog dela, pa u tom smislu može da se radi i o tom delu, kao i o delima vezanim za falsifikovanje prevaru, zloupotrebu službenog položaja odgovornog lica i u tom lancu mogu da budu najrazličitiji profili i agenti, investitori, službenici iz državnih institucija, veštaci...

To je, ističe, jedna kompleksna priča gde se na organizovan način dovode u zabludu kupci da su neke činjenice takve kakvim se predstavljaju.

- Ne znam i teško mi je da zamislim da se neki izvodi iz katastra falsifikuju na takav način da to radi neko od službenika iz te državne institucije. Opasno je da se urušava poverenje u rad državnih institucija, vodi se računa o tome, podižu se optužnice i preduzimaju se mere od strane državnih organa ali organizacija grupe može da ima i jedan viši cilj i može da bude usmerena i na pranje nova. Građevina se, s obzirom da se radi o velikim iznosima, često upotrebljava i u te svrhe - ukazala je Josifovićeva.

Izvor: Vebsajt Novosti, 18.11.2021.
Naslov: Redakcija