Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU “PRIMENA NOVIH PODZAKONSKIH AKATA DONETIH NA OSNOVU ZAKONA O RAČUNOVODSTVU”


Kompanija Paragraf organizovala je 23. novembra 2021. godine vebinar na temu "Primena novih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu".

Vebinar je bio namenjen pre svega preduzetnicima i pravnim licima čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga, računovođama, šefovima računovodstva, finansijskim direktorima i svim drugim zainteresovanim licima.

Vebinar se sastojao iz dva dela.

Prvi deo se odnosio na najznačajnije odredbe Zakona o računovodstvu, koje se odnose na sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, njihove rokove, kao i druga značajna pitanja koja reguliše ovaj zakon. Posebna pažnja je posvećena novom sistemu Agencije za privredne registre i novom načinu registracije finansijskih izveštaja i prateće dokumentacije, odnosno novim pravilima dostavljanja istih.

Drugi deo se odnosio na primenu novih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu, gde se kao najznačajnija novina ističe vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja za mikro i druga pravna lica, što je bilo prezentovano kroz praktične primere i sporna pitanja, kao i poređenja sa prethodnim zakonskim rešenjem. Pored ovoga, posebno je obrađen i novi Kontni okvir za privredna društva, kao i način preknjižavanja sa starih na nova konta.

Na vebinaru su takođe bile prezentovane i novine prilikom vršenja popisa imovine i obaveza.

Nakon vebinara učesnicima je omogućeno da samostalno primene nova podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o računovodstvu, kao i da izvrše vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja mikro i drugih pravnih lica i pripreme finansijske izveštaje u skladu sa novim obrascima i organizuju popis imovine i obaveza.

Takođe, učesnici su bili u mogućnosti da razumeju nov način registracije finansijskih izveštaja i prateće dokumentacije u APR-u i po potrebi registruju iste na ispravan način u zakonskim rokovima.

Predavač, doc. dr Marina Protić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" na vebinaru je govorila o sledećim temama:

NOV NAČIN SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU

  • Osvrt na najznačajnije odredbe Zakona o računovodstvu koje se odnose na rokove, sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja počev od 2021. godine
  • Nova pravila registracije finansijskih izveštaja i prateće dokumentacije za 2021. godinu u APR

NOVI PRAVILNICI ČIJA JE PRIMENA OD 31. DECEMBRA 2021. GODINE

  • Novi Pravilnik za mikro i druga pravna lica - vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja
  • Novi Pravilnik o kontnom okviru za privredna društva i novi obrasci finansijskih izveštaja - značajne novine
  • Novi Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
  • Novi Pravilnik o popisu - najznačajnije novine
Izvor: Redakcija, 24.11.2021