Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU: Planiran rast privrede od šest odsto u narednoj godini


Iz kase Republike Srbije, kako pokazuje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, gledano po nameni, najviše novca moraće da se izdvoji za servisiranje javnog duga.

To će nas koštati 598 milijardi dinara. Kraj ove godine dočekaćemo sa zaduženjem na nivou 59 odsto BDP, a kraj naredne - 58,7 odsto.

U poljoprivredu i ruralni razvoj naredne godine trebalo bi da se slije 49,8 milijardi dinara, u nauku, tehnologiju i inovacije 23 milijarde. Za energetiku je namenjeno sedam milijardi, saobraćaj i komunikacije 191,3 milijarde, tržište rada 11,8 milijardi. Država namerava da u socijalnu zaštitu uloži 350,3 milijarde dinara, a u ekonomski razvoj 66,5 milijardi. Za odbranu je namenjeno 102,5 milijardi dinara.

Kasa je planirana uz pretpostavku da će privreda rasti šest odsto, lična potrošnja građana 5,4 odsto, dok će država trošiti 0,4 odsto više nego ove godine. Predviđa se da će, posle ovogodišnjeg pada od 6,5 odsto, naredne godine privreda povećati izvoz za 9,6, a uvoz za 9,3 procenta. Očekuje se da će cene porasti dva odsto. Manjak u budžetu trebalo bi da se zaustavi na tri odsto bruto domaćeg proizvoda.

- Povećanje kreirane bruto dodate vrednosti u 2021. očekuje se kod svih sektora, osim kod poljoprivrede za koju se polazi od pretpostavke prosečne sezone - stoji u Predlogu zakona. - Uslužni sektor koji je tokom ove godine bio najviše pogođen epidemijom, naredne će imati ulogu dominantnog nosioca rasta sa doprinosom od 3,5 procentna poena.

Država, gledajući predlog budžeta, očekuje da će naplatiti više prihoda, a da će trošiti manje. Računaju da će od poreza na dohodak građana stići deset odsto više nego ove godine, od poreza na dodatu vrednost 9,6 odsto više, akciza 5,4 odsto više i carina 4,1 odsto više. Jasno je da će privreda imati manju dobit, pa se od ovog poreza očekuje 12,3 odsto manje. Kada je reč o rashodima, oni će biti 14,6 odsto manji nego ove godine. I to pre svega zbog čak 57 odsto nižih subvencija, koje će iznositi 119 milijardi dinara i 30 odsto manjim dotacijama organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja. Ostali nivoi vlasti dobiće 3,7 odsto manje novca.

Ukupan iznos kapitalnih ulaganja planira se na 274 milijarde dinara. Najveći deo odlazi resoru građevinarstva i saobraćaja - čak 126,3 milijarde dinara. Samo eksproprijacija zemljišta za buduće projekte trebalo bi da košta 17,4 milijarde dinara. Među planovima upisana je gradnja kompleksa na Graničnom prelazu Gradina i to sa 299 miliona dinara. Poreska uprava će na modernizaciju potrošiti 467 miliona dinara, a za vozila 533 miliona dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 22.11.2020.
Naslov: Redakcija